KANNANOTTO: Asumisneuvontaa on järjestettävä kaikille sitä tarvitseville

ERITYISRYHMIIN JA VÄLIINPUTOAJIIN KESKITTYVIEN JÄRJESTÖJEN TARJOAMAT PALVELUT ON TURVATTAVA

Asumisneuvontaa ollaan lakisääteistämässä hallitusohjelman mukaisesti. Helsingin Asunnottomien yön järjestäjät ovat huolissaan, että kuntien järjestämässä asumisneuvonnassa erityisryhmät eivät saa tarpeeksi kattavaa apua tilanteisiinsa ja ihmisiä jää kokonaan tuen ja avun ulkopuolelle. Koronakriisin vaikutukset näkyvät jo järjestöjen tarjoamissa asumisneuvontapalveluissa lisääntyneinä kävijämäärinä ja huolenaiheet liittyvät enenevässä määrin myös taloudenhallinnan kysymyksiin.

Koronakriisin vaikutukset talouteen ovat kiistattomat, ja asunnottomuus tulee todennäköisesti lisääntymään. Moni on jo tilanteessa, ettei enää selviä vuokranmaksuista ja asumiskustannuksista, koska esimerkiksi työpaikka tai oma yritys ovat voineet mennä alta. Vuokranmaksuihin tulee häiriöitä, ihmiset velkaantuvat, häätömäärät kasvavat ja ihmisiä jää asunnottomiksi. Tilanne voi olla monelle uusi eivätkä he tiedä, mistä lähteä hakemaan apua. Asumis- ja velkaneuvonnan tarve näkyy jo järjestöjen kasvavissa kävijämäärissä.

Asumisneuvontaa ollaan lakisääteistämässä hallitusohjelman mukaisesti. Tämän pitäisi varmistaa, että palvelu on tarjolla kaikille. Asunnottomien yön toimijoiden huolena kuitenkin on, että hallitusohjelman lupauksista huolimatta kuntien sitoutuneisuus ja resurssit eivät ole riittäviä. Asunnottomat eivät ole poliittisessa päätöksenteossa ykkösinä, kun kunnat käyttävät vähiä rahojaan. Kunnilta ei enää vaadita edes aiesopimuksia. Ihmiset joutuvat jonottamaan kunnallisiin palveluihin pitkään ja tilanteet kärjistyvät.

– Kuntien sosiaalitoimen, järjestöjen ja vuokranantajien välinen yhteistyö on avainasemassa, jotta kaikki erilaisiin asumisen haasteisiin tukea tarvitsevat saisivat apua. Järjestöjen tekemässä asumisneuvontatyössä tunnetaan hyvin omat kohderyhmät ja neuvonta saadaan kohdistettua juuri kyseisen erityisryhmän tarpeita vastaavaksi. Meillä on enenevässä määrin väliinputoajia, joiden tilannetta täytyy selvittää kokonaisvaltaisesti eikä järjestöjen tekemässä työssä kohtaamiskertoja rajata. Luottamuksellisen kontaktin rakentamista ei voida tehdä pelkästään virka-aikana, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Vuonna 2017 voimaantulleet Kelan linjaukset toimeentulotuesta ja asumisen tuesta heijastuvat yhä ihmisten selviytymiseen arjessa ja nyt koronakriisi on tuonut vahvemmin esiin ihmisiä, jotka jäävät tukien ja avun ulkopuolelle. Esimerkiksi Kelan kriteerien mukaan liian kalliissa vuokra-asunoissa asuvat toimeentulotuen asiakkaat joutuvat usein kierteeseen, kun toimeentulotuki on liian pieni asunnon säilyttämiseksi, halvempaa vuokra-asuntoa on varsinkin pääkaupunkiseudulta vaikea löytää ja ihminen on vaarassa velkaantua kattaakseen asumisen kuluja. Myös yrittäjätaustaiset ja matalapalkkaiset työssäkävijät ovat joutuneet asunnottomiksi, kun tulot eivät riitä edes perustarpeisiin ja talous romahtaa. Lisäksi vapautuvista vangeista kolmasosa eli noin 1400 ihmistä vapautuu asunnottomana eivätkä he näy ARA:n tilastoissa.

Häpeä ja masennus liittyvät usein asunnottomuuteen ja velkaantumiseen. Ne heijastuvat läheisten hyvinvointiin, apua ei haeta ajoissa ja ongelmat syvenevät. Nuorten velkaantumisen taustalla on vielä usein raha-asioiden hallintaan tarvittavien tietojen ja taitojen puute. Luottotietojen menetys ja erityisesti vuokravelka vaikeuttavat asunnon saantia.

– On tärkeää puuttua ajoissa talousvaikeuksiin ja velkaongelmiin. Vuokranmaksuviiveiden tai yhdenkin vuokrarästin taustalta voi paljastua velkakierre. Vuokralaisen tulisi saada talousohjausta ja opastusta velkaneuvontaan hyvin matalalla kynnyksellä. Näin hän voi välttyä vuokraveloilta, ehkä häätöprosessilta ja jopa luottotietomerkinnöiltä, sanoo Takuusäätiön viestintäpäällikkö Minna Mattila.

Koronakriisi toi nähtäväksi, että heikossa asemassa olevat ihmiset, joilla ei ole digitaitoja ja/tai tarvittavia välineitä asioiden hoitamiseen, jäivät palveluiden ulkopuolelle ja ongelmat kasautuvat nopeasti. Asunnottomien yön toimijat muistuttavat, että ihmiset tarvitsevat mahdollisuuden tukeen etäpalveluiden käyttöönotossa ja myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen palveluun. Lisäksi asumisneuvonnan lakisääteistämisen suunnittelussa on otettava monikielisyys huomioon.

Asumisneuvonta ennaltaehkäisee asunnottomuutta ja asumisen kriisiytymistä. Hyödyt kertaantuvat niin asumisneuvontaa saavalle, vuokranantajalle kuin julkisiin peruspalveluihin. Oikea-aikaisella asumisneuvonnalla voidaan vahvistaa asumisen taitoja ja turvata asumisen sujuvuutta. Asumisneuvonnasta saatu kokonaisvaltainen apu vähentää raskaiden palveluiden tarvetta. Toiminta on taloudellisesti niin tehokasta, että siihen kannattaa panostaa.
Allekirjoittajat:

– Vailla vakinaista asuntoa ry
– Suomen Punainen Risti
– Kotipolku, Nuorten turvatalot,
Suomen Punainen Risti
– Kriminaalihuollon tukisäätiö
– Mielenterveyden keskusliitto ry
– Sininauhaliitto
– Sininauhasäätiö
– Moniheli ry/Katto-toiminta
– Irti Huumeista ry
– A-klinikkasäätiö
– Pro-tukipiste ry
– Tukikohta ry
– Kalliolan Setlementti ry
– Iso Numero
– Suomen Diakoniaopisto, toimintakeskus Sovinto
– Diakonissalaitos, Hoiva Oy
– Suomen Romanifoorumi ry
– INY ry – Irakin naisten yhdistys
– HOPE worldwide Suomi ry
– ViaDia Hki ry, Levähdyspaikka-hanke
– KRIS-Suomen keskusliitto ry
– Vahti ry (Vantaan Asunnottomien
Hyvinvoinnin tuki ry)
– Emmaus Helsinki ry
Ehkäisevä Päihdetyö Ehyt ry
– Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr
– Kunnon Elämä ry

Asunnottomien yö järjestetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Teemana on tänä vuonna Oma koti hurjan kallis. Tapahtumissa nostetaan esiin asumis- ja velkaneuvontaa eli annetaan käytännön apua ja neuvoja, miten toimia asunnottomuusuhan alla, miten pysäyttää velkaantumisen kierre ja miten päästään omaan elämäntilanteeseen sopivaan asuntoon kiinni. Asunnottomien yön toimijat haluavat muistuttaa, että asunto on perusoikeus eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. Asunnottomuuteen liittyy rakenteellisia syitä, joista selkein on asuntomarkkinatilanne ja erityisesti pula kohtuuhintaisista asunnoista.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 4600 asunnotonta. Yli puolet Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla. Nuorten, alle 25-vuotiaiden määrä oli 850 henkilöä. Asunnottomia naisia oli 1 190. Maahanmuuttajataustaisia asunnottomia oli 1 100. Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 264 koditonta perhettä, joissa oli 275 lasta.

Lisätietoja kansalaisliikkeen puolesta:

Sanna Tiivola
Toiminnanjohtaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola@vvary.fi

Erja Morottaja
Viestintä
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi

as.yö(1)

Asunnottomien yö_FB_kuva (2)

Tallennettu kategorioihin Ajankohtainen, Tiedote | Avainsanoina , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa KANNANOTTO: Asumisneuvontaa on järjestettävä kaikille sitä tarvitseville

Jos haluat lahjoittaa

Asunnottomien yön toimijat ovat saaneet nyt poikkeuksellisen paljon lahjoitusvaatetta, joten valitettavasti monet EIVÄT VOI OTTAA LISÄÄ VAATETTA TÄLLÄ HETKELLÄ VASTAAN.
Rajalliset varastotilat tulevat monella vastaan.

Tarkista välisivultamme Tapahtumat” eri paikkakunnilla olevilta toimijoilta heidän lahjoitusvaatetilanteensa.

Jos haluat auttaa, muista, että pienenkin rahasumman lahjoittaminen auttaa eri toimijoita hankkimaan asunnottomuutta kokeville kävijöilleen vaatteiden lisäksi jotain muutakin tarpeellista kuten esimerkiksi asioiden hoitamista varten pre paid-liittymiä, bussi- ja ratikkalippuja, ruokaa, vitamiinejä jne. Ole yhteydessä eri asunnottomuustoimijoihin, jos haluat lahjoittaa rahaa.
Toiminta on läpinäkyvää eli ei tarvitse pelätä, että lahjoitusrahaa käytettäisiin johonkin muuhun kuin asunnottomuutta kokevien suoraan auttamistyöhön.

Asunnottomien yöllä ei ole tänä vuonna koronatilanteen vuoksi yhteistä neulomuskeräystä, mutta sukat, lapaset yms. ovat aina erittäin tervetulleita.
Ole suoraan yhteydessä eri toimijoihin (löytyy paikkakunnittain esimerkiksi tuolta aiemmin mainitusta Tapahtumat-kohdasta), minne voit toimittaa lahjoituksesi.

kalsarit

Tallennettu kategorioihin Ajankohtainen | Avainsanoina , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Jos haluat lahjoittaa

Tule sponsoroimaan Asunnottomien yön päätapahtumaa

Yritykset, yhteisöt ja kaikki muut halukkaat: tulkaa sponsoroimaan Asunnottomien yön Helsingin päätapahtumaa!

Tavoitteenamme olisi saada noin 3000 euroa, jolla saadaan katettua striimauslähetykseen tarvittavia teknisiä kuluja sekä maksettua tapahtumaan osallistuvien ihmisten työpanoksesta. Asunnottomien yön kansalaisliikkeeseen kuuluville toimijoille, järjestöjen työntekijöille jne. ei näistä tuotoista ohjaudu mitään.
Sponsorin näkyvyydestä yms. voimme sopia haluamallanne tavalla.

Tapahtuma toteutetaan tänä vuonna, koronatilanteen vuoksi virtuaalisesti ja striimilähetys on kaikkien saatavilla. Kansallismuseon tiloissa, Helsingin Töölössä järjestetään muun muassa osallisuutta käsittelevä paneelikeskustelu, musiikkiesityksiä sekä puheenvuoroja. Asunnottomien yön toimijat järjestävät myös tuon tilaisuuden lisäksi asunnottomuutta kokeville ruokailua, vaatejakoa, hiusten leikkuuta, terveysneuvontaa ja muita palveluja eri puolille kaupunkia, ja asumis- ja velkaneuvontaa on tarjolla niin kasvokkain kuin verkossa. Myös näissä paikoissa kävijöille esitetään striimilähetystä livenä.

Asunnottomien yön teemana on tänä vuonna Oma koti hurjan kallis. Tapahtumissa nostetaan esiin asumis- ja velkaneuvontaa eli annetaan käytännön apua ja neuvoja, miten toimia asunnottomuusuhan alla, miten pysäyttää velkaantumisen kierre ja miten päästään omaan elämäntilanteeseen sopivaan asuntoon kiinni. Koronakriisin seurauksena moni on tilanteessa, ettei enää selviä vuokranmaksuista, asuntolainoista ja asumiskustannuksista, koska esimerkiksi työpaikka tai oma yritys ovat voineet mennä alta.

Asunnottomien yötä on vietetty vuodesta 2002 lähtien YK:n kansainvälisenä köyhyyden ja syrjäytymisen poistamiseen keskittyvänä päivänä lokakuun 17. päivä. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista tempauksista ja on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Jos haluat lisätietoja tai jo heti mukaan, ota yhteyttä:

Järjestösuunnittelija ja Asunnottomien yön koordinaattori
Tiina Aitta
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9703
tiina.aitta@vvary.fi

tai

Asunnottomien yön tiedottaja
Erja Morottaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi

Kuvassa tunnelmia viime vuoden tapahtumasta.

106076228_3167902423232637_672472469959608015_n

Tallennettu kategorioihin Ajankohtainen | Kommentit pois päältä artikkelissa Tule sponsoroimaan Asunnottomien yön päätapahtumaa

ASUNNOTTOMIEN YÖN HELSINGIN PÄÄTAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN 17.10.2020 VIRTUAALISESTI YHTEISTYÖSSÄ KANSALLISMUSEON KANSSA

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä eri puolilla Suomea. Helsingin päätapahtuma järjestetään tänä vuonna koronatilanteen vuoksi virtuaalisena. Yhteistyökumppanina on Kansallismuseo. Kansallismuseon ohjelmistossa painottuvat tänä vuonna arvot, ymmärrys ja kohtalot. Museon uusi Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelykin haastaa kävijöitä pohtimaan ihmisyyttä ja inhimillisyyttä. Asunnottomien yö -tapahtumalla puolestaan muistutetaan, että asunto on perusoikeus. Meillä kaikilla on oikeus omaan kotiin.

Kansallismuseon ohjelmistossa on painotettu tänä vuonna arvoja ja ymmärrystä sekä haastettu kävijöitä pohtimaan ihmisyyttä ja inhimillisyyttä. Yhteistyö Asunnottomien yö -kansalaisliikkeen kanssa löysi myös luontevan yhtymäkohdan Muumien 75-vuotisjuhlanäyttelyn kanssa.

– Osallisuus yhteiskunnassamme ei ole vain poliittinen, vaan myös kulttuurinen asia. Kulttuuri- ja taidelaitoksilla on tärkeä rooli sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä. Köyhyyden ja syrjäytymisen syyt ovat moninaiset ja juuret pitkällä. Yhteiskunnan moninaisuudesta huolehtiminen auttaa jokaisen sopeutumista omilla ehdoillaan. Suomen kansallismuseossa pyrimme ohjelmistollamme ja palvelullamme vahvistamaan ymmärrystä kulttuurin moninaisuudesta ja jokaisen yhdenvertaisista oikeuksista. Tämä on tärkeä viesti myös Rohkeus, rakkaus, vapaus! -näyttelyssä, sanoo Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila.

Asunnottomien yö on Suomen suurin vuosittain toistuva sosiaali- ja terveysalan tempaus. Koronavirustilanteen vuoksi Helsingin päätapahtuma järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti ja striimilähetys on kaikkien saatavilla. Kansallismuseon tiloissa, Helsingin Töölössä järjestetään muun muassa osallisuutta käsittelevä paneelikeskustelu, musiikkiesityksiä sekä puheenvuoroja. Lisäksi Asunnottomien yön toimijat järjestävät asunnottomuutta kokeville ruokailua, vaatejakoa, hiustenleikkuuta, terveysneuvontaa ja muita palveluja eri puolilla kaupunkia.

Asunnottomien yön teemana on tänä vuonna Oma koti hurjan kallis. Tapahtumissa nostetaan esiin asumis- ja velkaneuvontaa eli annetaan käytännön apua ja neuvoja, miten toimia asunnottomuusuhan alla, miten pysäyttää velkaantumisen kierre ja miten päästään omaan elämäntilanteeseen sopivaan asuntoon kiinni. Koronakriisin seurauksena moni on tilanteessa, ettei enää selviä vuokranmaksuista ja asumiskustannuksista, koska esimerkiksi työpaikka tai oma yritys ovat voineet mennä alta. Vuokranmaksuihin tulee häiriöitä, ihmiset velkaantuvat, häätömäärät kasvavat ja ihmisiä jää asunnottomiksi. Tilanne voi olla monelle uusi eivätkä he tiedä, mistä lähteä hakemaan apua. Asumis- ja velkaneuvontaa on kaikille halukkaille tarjolla niin kasvokkain kuin verkossa.

Riski jäädä asunnottomaksi on ollut suurempi pienituloisilla, maahanmuuttajataustaisilla sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä, mutta nyt esimerkiksi eri järjestöjen asumis- ja velkaneuvonnan kävijöissä on yhä enemmän ihmisiä, joita tällaiset uhat eivät ole aiemmin koskettaneet. Asunnottomuuden keskeisin syy on kasvukeskuksissa korkeat vuokrat ja pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

– Asunnottomuutta ei välttämättä pystytä koskaan poistamaan täydellisesti, mutta yhteiskunnan rakenteissa olevia riskit voidaan tunnistaa ja niihin voidaan puuttua ennalta. Hyvinvointivaltion perustasta on pidettävä kiinni, jotta turvaverkko toimii jokaisen kohdalla, toteaa Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Yleisö voi osallistua Asunnottomien yö -tapahtumaan eri puolilla Suomea sytyttämällä Asunnottomien yön tulet kotonaan kynttilän, led-tuikun tai vaikkapa ulkotulen muodossa 17.10.2020 klo 19:00 ja osoittaa näin tukeaan asunnottomuutta kokevia kohtaan. Eri paikkakunnilla järjestettävistä tapahtumista löytyy tietoa Asunnottomien yön nettisivulta.

#asunnottomienyö

#omakotihurjankallis

#kotikaikille

Lisätietoja tapahtumasta:

Järjestösuunnittelija ja Asunnottomien yön koordinaattori
Tiina Aitta
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9703
tiina.aitta@vvary.fi

Asunnottomien yön tiedottaja
Erja Morottaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi

Yhteisömanageri
Elisa Sarpo
Puh. 0295 33 6380
elisa.sarpo@kansallismuseo.fi

Museolehtori
Sanna Valoranta-Saltikoff
Puh. 0295 33 6270
sanna.valoranta-saltikoff@kansallismuseo.fi

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon – omaan kotiin. Asunnottomien yötä vietetään YK.n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Asunnottomuuden keskeisin syy on kasvukeskuksissa korkeat vuokrat ja pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.
www.asunnottomienyo.fi/

Asunnottomien yö_FB_kuva (2)

 

Tallennettu kategorioihin Ajankohtainen, Tiedote | Avainsanoina , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa ASUNNOTTOMIEN YÖN HELSINGIN PÄÄTAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN 17.10.2020 VIRTUAALISESTI YHTEISTYÖSSÄ KANSALLISMUSEON KANSSA

Asunnottomien yön 2020 teemana on ”Oma koti hurjan kallis”

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä Helsingissä ja eri puolilla Suomea. Vuoden teemana on ”Oma koti hurjan kallis”.

Asunnottomien yön tapahtumissa halutaan tällä kertaa nostaa esiin asumis- ja velkaneuvontaa eli antaa käytännön apua ja neuvoja, miten toimia asunnottomuusuhan alla, miten pysäyttää velkaantumisen kierre ja miten päästään omaan elämäntilanteeseen sopivaan asuntoon kiinni.

Koronakriisin vaikutukset talouteen ovat kiistattomat, ja asunnottomuus tulee todennäköisesti lisääntymään. Ensi syksynä ja talvena moni on tilanteessa, ettei enää selviä vuokranmaksuista ja asumiskustannuksista, koska esimerkiksi työpaikka tai oma yritys ovat voineet mennä alta. Vuokranmaksuihin tulee häiriöitä, ihmiset velkaantuvat, häätömäärät kasvavat ja ihmisiä jää asunnottomiksi. Tilanne voi olla monelle uusi eivätkä he tiedä, mistä lähteä hakemaan apua. Asumis- ja velkaneuvonnan tarve tulee oletettavasti näkymään kasvavissa kävijämäärissä.

Asumisneuvontaa ollaan lakisääteistämässä Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Tämän pitäisi varmistaa, että palvelu on tarjolla kaikille. Asunnottomien yön järjestäjien huolena kuitenkin on, että hallitusohjelman lupauksista huolimatta kuntien sitoutuneisuus ja resurssit eivät ole riittäviä. Ihmiset joutuvat jonottamaan kunnallisiin palveluihin pitkään ja tilanteet kärjistyvät.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry) toiminnanjohtajan Sanna Tiivolan mukaan asunnottomuus voi kääntyä koronakriisin lisäksi uudelleen nousuun myös nykyisen politiikan seurauksena.

– Asunnottomat eivät ole poliittisessa päätöksenteossa ykkösinä, kun kunnat käyttävät vähiä rahojaan. Aiemmin rahaa on ollut käytössä ja on voitu rakentaa laadukkaita palveluja ja yhteistyörakenteita. Kuka niitä pitää yllä, jos rahaa ei ole? Kunnilta ei enää vaadita edes aiesopimuksia, Tiivola huomauttaa.

Järjestöjen tarjoama asumisneuvonta auttaa asunnottomia ja asunnottomuusuhan alla olevia. Asumisneuvonnassa kävijän tilannetta selvitetään aina kokonaisvaltaisesti eli pyritään järjestämään asumista, tehdään asuntohakemuksia sekä ohjataan esimerkiksi toimeentuloasioissa.

– Ihmiset ovat joutuneet ongelmiin liian kalliiden vuokrien kanssa ja menettäneet kotinsa kohtuuttoman korkeiden asumiskustannusten vuoksi. Ihmiset tarvitsevat konkreettisia neuvoja esimerkiksi, miten tilanteista selvitään ja mitä kautta asuntoa ja apua voi saada, Vva ry:n asumisneuvoja Ulla Pyyvaara avaa tämänhetkistä tilannetta.

Takuusäätiö on nyt ensimmäistä kertaa mukana Asunnottomien yön yhteistyökumppanina. Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

– Taloudelliset ongelmat, pienituloisuus ja velkaantuminen kasvattavat riskiä joutua asunnottomaksi. Ennaltaehkäisyyn ja taloudellisista syistä johtuvan asunnottomuusuhan varhaiseen tunnistamiseen tulisi panostaa nyt mahdollisimman pian. Jos merkit tunnistetaan varhain, voidaan tilanteeseen puuttua ajoissa, mikä turvaa asumista ja ehkäisee vakavampien velkakierteiden syntymistä, toteaa Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar.

Koronavirustilanteen vuoksi ainakin osa Helsingin Asunnottomien yö -tapahtumasta järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti. Tapahtumassa on mukana esiintyjiä, paneelikeskusteluja sekä muun muassa hiusten leikkuuta, ruokatarjoilua, vaatejakoa ja yöpymispaikkoja eri puolilla kaupunkia.

Asunnottomien yön toimijat haluavat muistuttaa, että asunto on perusoikeus eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. Asunnottomuuden keskeisin juurisyy on kasvukeskuksissa korkeat vuokrat ja pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

Jos olet kiinnostunut Asunnottomien yöhön liittyvästä yhteistyöstä, ota yhteys tapahtuman koordinaattoriin Tiina Aittaan tai tiedottaja Erja Morottajaan.

#asunnottomienyö
#omakotihurjankallis

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 4600 asunnotonta. Yli puolet Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla. Nuorten, alle 25-vuotiaiden määrä oli 850 henkilöä. Asunnottomia naisia oli 1 190. Maahanmuuttajataustaisia asunnottomia oli 1 100. Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 264 koditonta perhettä, joissa oli 275 lasta.
Suomessa asunnottomuus ei juurikaan näy katukuvassa eivätkä kaikki asunnottomat numeroina tilastoissa. Osaltaan tämä johtuu siitä, että liki 70 % asunnottomista on piiloasunnottomia eli he nukkuvat tuttavien tai sukulaisten luona.

Asunnottomien yötä vietetään 17.10. eri puolilla Suomea. Asunnottomien yö poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Järjestösuunnittelija ja Asunnottomien yön koordinaattori
Tiina Aitta
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9703
tiina.aitta@vvary.fi

Tiedottaja
Erja Morottaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi
106076228_3167902423232637_672472469959608015_n

Kuvakollaasi Asunnottomien yö 2019 -tapahtumasta. Juontajina olivat Katja Ståhl ja Teemu Potapoff, esiintyjinä mm. Ilta ja Dilemma. Asunnottomien yön tulet sytyttivät ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja Junailijankujan asukas Markku Tirronen. Puhutaan asunnottomuudesta -paneelikeskustelussa olivat mukana hallituspuolueiden edustajat: sisäministeri Maria Ohisalo (Vihr.), varapuheenjohtaja Petri Honkonen (Kesk.), Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (Vihr.), kansanedustaja Eva Biaudet (RKP), Eveliina Heinäluoma (SDP), valtiosihteeri Saila Ruuth (Vas.) ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Suldaan Said Ahmed (Vas.) sekä asunnottomuuden asiantuntijoita: Paula Pura (Hima&Strada), Riikka Tuomi (KEIJO), Jenni Eronen (Vva ry/NEA-hanke), ”Ahma”, Mikko Vehniäinen (Vva ry/Kokema) ja Ari ”Huli” Hulden (Homeless Academy).

2019-10-17 17.55.44-1

Kuvassa Helsingin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden HSO ry:n soihtukulkueen osallistujia viime vuoden Asunnottomien yössä.

Tallennettu kategorioihin Ajankohtainen, Tiedotteet 2011, Yleinen | Avainsanoina , , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön 2020 teemana on ”Oma koti hurjan kallis”

Asunnottomuutta kokeva nainen tarvitsee turvaa ja oikein suunnattuja palveluja

Helsingin Asunnottomien yön järjestäjät ovat huolissaan siitä, että naisten asunnottomuuteen liittyviä erityispiirteitä ei tunnisteta asunnottomille suunnatuissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Nykyinen palvelujärjestelmä on suunniteltu miehiä ajatellen eikä se välttämättä tunnista naisille merkityksellisiä asioita. Esimerkiksi turvallisuuden tarve jää usein huomioimatta asunnottomien palveluissa eikä pelkoa ja häpeää tunteva nainen edes välttämättä hae tilanteeseensa apua.

Asunnottomuutta kokevat naiset altistuvat hyväksikäytölle, ja kokemukset väkivallasta ovat yleisiä. Perhe, lapset ja äitiys liittyvät monien naisten elämäntilanteeseen. He käyvät monenlaista taistelua tilanteessaan palvelujen ja avun saamiseksi. Suomessa oli vuonna 2018 yli 1 200 yksinelävää asunnotonta naista. Asunnottomien naisten todellisen määrän oletetaan olevan huomattavasti suurempi, sillä piiloasunnottomuus on yleistä erityisesti naisten keskuudessa. Naiset jäävät esimerkiksi väkivaltaiseen parisuhteeseen ja sietävät huonoa kohtelua välttääkseen kadulle joutumisen.

– Naiset yrittävät viimeiseen asti säilyttää perhesuhteitaan ja lastensa huoltajuutta. Pelko lasten menettämisestä voi estää avun pyytämisen. Lasten menetys on usein se viimeinen isku ja sysää naisen syvemmälle asunnottomuuteen, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Nyt keski-iässä oleva helsinkiläinen Laila (nimi muutettu) on asunut muutaman vuoden asunto ensin -periaatteella toimivassa Diakonissalaitoksen ylläpitämässä tuetun asumisen asumisyksikössä. Tuetun asumisen palvelu on monille pitkään asunnottomana olleelle ensisijaisen tärkeä, jotta oman kodin pitäminen onnistuu ja elämänhallintataidot vahvistuvat.

Vaikka Lailan tilanne on nyt hyvä, hän tietää, että asunnoton nainen joutuu helposti hyväksikäytetyksi. – Kaikkein kauheimpia juttuja asunnottomuudessa on se, kun joutuu suostumaan puoliväkisin jonkun tuntemattoman yöseuraksi ja sietämään kaikenlaista kohtelua.

Jos Laila olisi päättäjä, hän loisi asunnottomille naisille lisää yksityisyyttä tarjoavia tiloja. Nykyiset olosuhteet ovat usein naisten kannalta puutteellisia eivätkä naiset tunne oloaan turvalliseksi, jos paikassa on samassa tilanteessa olevia miehiä.

Turvakodit tekevät hyvää työtä, mutta päihtyneet naiset eivät tällä hetkellä pääse väkivallan uhatessa minnekään suojaan. – Naiset tarvitsevat 24/7 auki olevia turvallisia paikkoja, joissa voi levätä ja alkaa selvittää asioitaan, ja paikkoja, jonne pääsee heti sisään – päihtyneenäkin. Myöskään parisuhdeväkivalta ei saisi olla se ainoa määrittelevä tekijä turvaan pääsemiselle, sanovat asunnottomuuden naiserityisyyteen keskittyvässä NEA-hankkeessa työskentelevät, Vailla vakinaista asuntoa ry:n kokemusasiantuntija Jenni Eronen ja Sininauhasäätiön projektityöntekijä Inka Kasurinen.

Sininauhasäätiö avaa tähän tarpeeseen ensimmäisen, vain naisille tarkoitetun matalan kynnyksen päiväkeskuksen Helsingin Töölöön. Se on avoinna kolmena päivänä viikossa. Toiveena on, että myös kuntatasolla alettaisiin vastata paremmin asunnottomuutta kokevien naisten kriisipistetarpeisiin. Monilla naisilla pitkään kestänyt pahan olon jäsentämättömyys vaatisi heitä kohtaavilta työntekijöiltä traumakoulutusta, jotta tunteita päästäisiin ensiksi purkamaan ja sitten vasta etsimään ratkaisuja. Myös kokemusasiantuntijoiden tietotaitoa on hyödynnettävä enemmän ja heidän kauttaan saadaan ”madallettua kynnyksiä”, jotta naisten luottamus palaisi ja he pääsisivät oikean avun ja palveluiden pariin.

Helsingin Asunnottomien yön järjestäjät vaativat, että asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kannalta merkittävässä asemassa olevan asumisneuvonnan toimivuus on varmistettava. Asumisneuvonnan muuttamisen lakisääteiseksi pitäisi varmistaa, että palvelu on tarjolla kaikille. Toimijat ilmaisevat kuitenkin huolensa, että hallitusohjelman lupauksista huolimatta kuntien sitoutuneisuus ja resurssit eivät ole riittäviä. Heikoimmassa asemassa olevat palveluntarvitsijat kääntyvät helpommin matalan kynnyksen periaatteella toimivien asumisneuvojen puoleen. on otettava myös huomioon maahanmuuttajien erityistarpeet tarjoamalla palveluita myös selkosuomeksi ja eri kielillä.

Ihmiset ovat joutuneet yhä enemmän ongelmiin liian kalliiden vuokrien vuoksi ja menettävät jopa kotinsa, kun asumiskulut ovat kohtuuttoman korkeat. Ihmiset tarvitsevat kokonaisvaltaista apua ja konkreettisia neuvoja, miten tilanteista selvitään ja mitä kautta asuntoa ja apua voi saada.

Allekirjoittajat:
– Vailla vakinaista asuntoa ry
– Y-Säätiö
– Diakonissalaitos
– Suomen Diakoniaopisto, Sovinnon toimintakeskus
– Sininauhasäätiö
– Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
– A-klinikkasäätiö
– Kriminaalihuollon tukisäätiö
– Kotipolku, Nuorten turvatalot, Suomen Punainen Risti
– Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr
– Koala-projekti, Mielenterveysyhdistys Etappi ry
– Moniheliry/Katto-toiminta
– Tukikohta ry
– Iso Numero
– HOPE worldwide Suomi ry
– Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry
– Emmaus Helsinki ry
– NEA-hanke
– Suomen Romanifoorumi ry
– Keravan Hannu ja Kerttu ry
– Hiisi Home
– Mielenterveyden keskusliitto
– Helsingin Klubitalo Eskot ry
– Jyry ry
– Kunnon Elämä ry
– Usva-hanke/Exit ry
– Sisäilmakodittomat/Sisäilmalupaustiimi
– Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
– Diakonissalaitoksen Hoiva

Ohessa Pohjoismaiden poetry slam -mestaruuden voittaneen Nihkeen Akan terveiset. Hänet nähdään Asunnottomien yön Helsingin tapahtumassa esiintymässä.

Vuoden 2018 lopussa Suomessa oli yhteensä 5428 asunnotonta ihmistä. Asunnottomia naisia koko Suomessa oli 1244, joista 651 Helsingissä. Asunnottomia lapsiperheitä Suomessa oli 159 (Helsingissä 75) ja pariskuntia 105. Kodittomia lapsia oli 195. Perheistä yksinhuoltajaperheitä oli 123, mikä on 77,4 % kaikista perheistä.
– Lähde: ARA Selvitys 3/2019: Asunnottomat 2018

Asunnottomien yötä vietetään torstaina 17.10. eri puolilla Suomea. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi. Asunnottomien yön Helsingin päätapahtuma järjestetään Sörnäisissä klo 16-22. Teemana on tänä vuonna Varjojen naiset.

Lisätietoja:
Sanna Tiivola
Toiminnanjohtaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9702
sanna.tiivola@vvary.fi

Erja Morottaja
Viestintä
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomuutta kokeva nainen tarvitsee turvaa ja oikein suunnattuja palveluja

Asunnottomien yön jatkot 18.10. aamupalan merkeissä

Asunnottomien yön jatkoja vietetään ainakin Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa aamupalan merkeissä.

Turku: Turun Elokolo (Yliopistonkatu 10), klo 6-11 tarjolla ilmainen puuro ja kahvi

Tampere: Yhteisötila Kuulu (Kumppanuustalo Artteli, Salhojankatu 42, 0. krs), klo 9-11 tarjolla puuroa

Helsinki: Tukikohta ry (Opastinsilta 8), klo 7 alkaen tarjolla aamupalaa

Jyväskylä: Taulumäen kirkko (Lohikoskentie 2), tarjolla aamupalaa kirkossa yöpyneille

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön jatkot 18.10. aamupalan merkeissä