Asunnottomien yön julistekilpailu on ratkennut

Julistimme huhtikuussa Asunnottomien yön julistesuunnittelukilpailun.
Voittajaksi valittiin satakuntalainen taiteilija, Anni Vahlqvist.
Kiitos, että osallistuit, ja onneksi olkoon!

Sydämellinen kiitos myös muille osallistuneille. Aivan upeita ehdotuksia kaikki!

Julkistamme Anni Vahlqvistin luoman visuaalisen ilmeen elokuussa.
Visuaalista ilmettä ja julistetta käytetään Asunnottomien yön markkinoinnissa, somekampanjoinnissa, Helsingin Asunnottomien yön tapahtuman julisteena ja tapahtuman ohjelman pohjana. Kaikki Suomen paikkakunnat, joissa Asunnottomien yötä järjestetään, saavat käyttää samaa ilmettä ja julistetta halutessaan.

Asunnottomien yötä vietetään 17.10. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Vuoden 2024 teemana on piiloasunnottomuus otsikolla ”Piilossa asunnottomana”.

Kuva: Camilla Hanhirova
Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön julistekilpailu on ratkennut

Asunnottomien yön 2024 teemana on piiloasunnottomuus

Asunnottomien yön kansalaisliike nostaa tänä vuonna esiin piiloasunnottomuuden teemalla ”PIILOSSA ASUNNOTTOMANA”. Piiloasunnottomuus on asunnottomuuden muoto, joka ei useinkaan päädy tilastoihin. Käytännössä piiloasunnottomuus tarkoittaa sitä, että ihminen on kirjoilla jossain osoitteessa, mutta ei syystä tai toisesta pysty asumaan kyseisessä asunnossa vaan majoittuu esimerkiksi tuttavien tai sukulaisten luona. Tällainen asunnottomuuden muoto altistaa ihmisiä hyväksikäytölle ja väkivallan eri muotoihin eivätkä he välttämättä ohjaudu palveluihin, jotka heille kuuluisi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisee vuosittain kuntakohtaisen selvityksen asunnottomuudesta. Vuoden 2023 selvityksen mukaan 2 139 ihmistä majoittui tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Piilossa heitä on kuitenkin paljon enemmän. Osa on pudonnut kaikkien palveluiden ulkopuolelle eikä tule kirjatuksi mihinkään järjestelmään. Osa pysyy piilossa omasta halustaan turvallisuuden tai häpeän vuoksi. Tilastoihin piiloasunnottomista tulee näkyviä vain, jos he ovat hakeutuneet Kelan tai sosiaalipalveluiden pariin ja ovat itse ilmoittaneet olevansa kirjoilla jossain asunnossa, vaikka eivät asu siellä.

Piiloasunnottomuus on yleistä erityisesti nuorten keskuudessa. He saattavat olla kirjoilla vanhemmillaan, mutta majoittuvat väliaikaisesti ystävillä tai sukulaisillaan.
Piiloasunnottomuus koskettaa vahvasti myös naisia sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Taustalla olevat häpeä, lähisuhdeväkivalta sekä asenteet asunnottomuuspalveluita kohtaan pitkittävät asunnottomuutta ja avun saantia.
Heikko tietämys palvelujärjestelmästä lisää piiloasunnottomuutta muualta Suomeen muuttaneiden keskuudessa. Ihmiset päätyvät asumaan sukulaisten tai vaikkapa omasta kulttuurista tulevien tuttavien luo esimerkiksi eron tai pienituloisuuden vuoksi. Myös ilman suomalaista henkilötunnusta maassa oleskelevat voivat jäädä kokonaan palveluiden ja asunnottomuuden tilastoinnin ulkopuolelle.
Lisäksi piiloasunnottomuuden taustalla voi olla ihmisarvoiseksi kelpaamaton asunto eli siellä ei ole esimerkiksi sähköä eikä vettä tai asunnossa on sisäilmaongelmia.

Kaupunkien ja kuntien palveluissa olevat erityispiirteet luovat puitteita suurellekin määrälle piiloon ja tilastojen ulkopuolelle jäävälle asunnottomuudelle. Varsinkin ensisuojien puuttuminen vaikeuttaa piiloasunnottomien tunnistamista ja auttamista. Lisäksi asumisohjauksen puute kaupungin tai kunnan palveluvalikoimassa tarkoittaa käytännössä sitä, että moni asunnoton jää tarvitsemiensa palveluiden ulkopuolelle.

Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä Helsingissä Kansalaistorilla ja eri puolilla Suomea. Vuoden 2024 teemana on: ”PIILOSSA ASUNNOTTOMANA”.

Jos olet kiinnostunut sponsoroimaan Asunnottomien yön Helsingin päätapahtumaa tai tekemään muuta yhteistyötä, tai jos haluat järjestää Asunnottomien yötä omalla paikkakunnallasi, ota yhteys Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinaattoriin Vlada Petrovskajaan, puh. 050 407 9703, sähköposti: vlada.petrovskaja@vvary.fi

#asunnottomienyö
#piiloasunnottomuus

Lisätietoja:
Järjestösuunnittelija ja Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinaattori
Vlada Petrovskaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9703
vlada.petrovskaja@vvary.fi

Viestintäpäällikkö
Erja Morottaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi

Asunnottomien yötä vietetään 17.10. eri puolilla Suomea. Asunnottomien yö on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisliike, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.
Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinoinnista ja Helsingin päätapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Vailla vakinaista asuntoa ry.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön 2024 teemana on piiloasunnottomuus

Asunnottomien yön kannanotto:

Hallituksen on sitouduttava kestävään asunnottomuuspolitiikkaan –
JULKISEN TILAN KÄYTTÖ JA PALVELUT KUULUVAT YHDENVERTAISESTI ASUNNOTTOMUUTTA KOKEVILLE IHMISILLE

Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu pitkäaikaisasunnottomuuden poisto tämän vaalikauden aikana. Asunnottomien yön kansalaisliikkeen toimijat pitävät tavoitetta realistisena, mutta toivovat hallitukselta kestävämmälle pohjalle rakennettua asunnottomuuspolitiikkaa, johon olennaisesti kuuluvat asunnottomuutta ennaltaehkäisevät toimet. Inhimilliseen yhteiskuntaan kuuluu myös yhdenvertainen oikeus julkiseen tilaan ja palveluihin.

Asunnottomien yö haluaa tänä vuonna herättää yhteiskunnallista keskustelua siitä, kenelle kaupunki kuuluu. Ovatko apu ja tuki kaikkien saatavilla, ja onko julkinen tila kaikille yhdenvertainen?

Asunnottomien yön kansalaisliikkeen toimijat eri puolilta Suomea esittävät, että kaupunki- ja taajamasuunnittelussa tulisi huomioida paremmin asunnottomuutta kokevia ihmisiä ja varmistaa, että taajamista löytyvät tilat sosiaali- ja terveyspalveluille, päiväkeskusmaiselle matalan kynnyksen toiminnalle, hätämajoituksille sekä asumispalveluyksiköille, ja että ne ovat helposti saavutettavia.
Moni yleishyödyllinen toimija joutuu lähtemään pois naapurustoista ja vilkkailta keskusta-alueilta paitsi tilojen korkeiden vuokrien myös niin sanotun nimby-ilmiön vuoksi. Vedotaan järjestyshäiriöihin, vaikka asunnottomien palveluiden häätäminen usein lisää alueilla turvallisuusongelmia. Asunnottomat ihmiset nähdään turvattomuuden aiheuttajina muille ja unohdetaan, että asunnottomuus on turvattomuuden aiheuttaja asunnottomuutta kokevalle itselleen. Tarvitaan kaupunkisuunnittelua, joka perustuu yhdenvertaisuuteen, ei pelkoon ja erotteluun. 

”Missä asunnottomien ihmisten pitäisi olla? Eivät he lakkaa olemasta, eivätkä mene pois. Me kaikki olemme kaupunkilaisia, joille kuuluu yhdenvertaisesti julkisen tilan käyttö ja palvelut. Asunnottomille ja asunnottomuusuhan alla oleville ihmisille on oltava paikkoja, joista saa apua”, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Asunnottomuutta kokevien ihmisten kokema syrjintä, epäasiallinen kohtelu ja jopa väkivalta tulevat ilmi järjestöjen tekemässä kohtaamistyössä. Erityisesti päihteitä käyttävien, nuorten, muualta Suomeen muuttaneiden sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kohdalla esiintyy kaltoinkohtelua.
Asunnottomien yön kansalaisliike vetoaa viranomaisiin, järjestyksenvalvojiin, vartijoihin, liikkeiden omistajiin ja palvelutarjoajiin, että asunnottomuutta kokevien ihmisten turvallisuus ja oikeus olla kaupunkitilassa taataan. Julkisen tai puolijulkisen tilan kontrollointi ei saa syrjiä ketään eikä ihmisiä saa poistaa niistä väärin perustein. Esimerkiksi ulkonäkö tai oleskelu eivät ole laillisia syitä poistaa ketään julkisesta tilasta.

Asunnottomien yön kansalaisliikkeen toimijat toivovat päättäjiltä perehtymistä ja ymmärrystä siitä, millaisia syitä asunnottomuuden ja eriarvoistumisen taustalla on.
Asunnottomuuteen johtavat syyt ovat moninaisia. Nuoret, maahan muuttaneet, päihde- ja mielenterveysongelmilla oireilevat sekä vapautuvat vangit ovat yliedustettuja asunnottomien joukossa, mutta yhä enenevissä määrin myös matalapalkka-aloilla työskentelevät, pätkä- ja osa-aikatyötä tekevät ovat joutuneet asunnottomiksi tai asunnottomuusuhan alle korkeiden elinkustannusten vuoksi.

Hallitus on tekemässä työttömyys- ja sosiaaliturvaan sekä asumistukiin leikkauksia ja heikennyksiä, jotka iskevät jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Helsingissä huolta herättävät myös Hekan vuokrien nousut, jotka tulevat olemaan keskimäärin 7-14 prosenttia. Lisäksi vuokra-asuntojen tulorajojen palauttaminen ja vuokrasopimusten määräaikaistaminen horjuttaa asumisen pysyvyyden periaatetta.
Nämä toimenpiteet tulevat lisäämään maksuongelmia ja lapsiperheköyhyyttä ja eriarvoisuus kasvaa.

Valtion takaaman Ara-asuntotuotannon alasajo tulee valtakunnallisesti vähentämään asunnottomuusriskin alla olevien ja asunnottomuutta kokevien ihmisten mahdollisuuksia saada kohtuuhintaisia asumisratkaisuja ja romuttaa Suomen aiempaa tavoitetta poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä.

”Uudessa hallitusohjelmassa asunnottomuudenpoistotavoitetta on jo höllennetty. Nyt puhutaan enää pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisesta, mutta asumisneuvontaan suunnatun neljän miljoonan euron pudottaminen puoleen vesittää sitäkin tavoitetta”, Sanna Tiivola huomauttaa.

”Hallitusohjelmaan olisi hyvä palauttaa tavoite asunnottomuuden poistamisesta. Asunnottomuutta ei voida kertaluontoisesti ratkaista yhdessä hallituskaudessa vaan se edellyttää pitkäjänteistä ja sitoutunutta asunnottomuuspolitiikkaa”.

Hallitusohjelmaan on kirjattu panostus valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien välisen yhteistyön vahvistamiseksi. Asunnottomien yön kansalaisliike panee huolestuneena merkille, että kolmannen sektorin tekemä työ tuntuu unohtuneen tästä visiosta, vaikka monissa järjestöissä on tehty vuosikymmeniä pitkäjänteistä asunnottomuustyötä, joka perustuu kohderyhmän tuntemukseen ja tavoittamiseen, monikielisyyteen sekä henkilökohtaisen neuvonnan ja palvelujen kohdistamiseen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeita vastaavaksi.

Sen sijaan, että kolmannen sektorin rahoitusta leikataan, valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien pitäisi yhdessä järjestöjen kanssa kehittää joustavampia ja yksilöllisempiä palvelumuotoja, jotta ihmiset voivat saada juuri heidän tarpeitaan vastaavaa tukea oli kyse sitten taloudellisista tai elämänhallintaan liittyvistä haasteista. Esimerkiksi asumisneuvonta on todettu tehokkaaksi tavaksi ennaltaehkäistä asunnottomuutta, ja se tuo säästöjä niin kunnille, vuokrataloyhtiöille kuin valtiolle. Asumisneuvonnan lisäksi mahdollisuus asunto ensin -mallilla toteutettuun tuettuun asumiseen olisi taattava kaikille, ketkä sitä tarvitsevat.

Allekirjoittajat:
Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry)

Y-Säätiö

Sininauhasäätiö

A-klinikkasäätiö

RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö

Nuorisoasuntoliitto NAL ry

Moniheli ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr

Naistenkartano ry

Supernovat-hanke

Kalliolan Setlementti

Tukikohta ry

Suoja-Pirtti ry

Suomen Setlementtiliitto

Pro-tukipiste ry

Diakonissalaitos

Rinnekodit

A-Kiltojen Liitto ry 

A-klinikka Oy:n Hämeenlinnan asumispalvelut

Artteli-kumppanuusyhdistys ry

Aspa-säätiö

Emmaus Helsinki ry

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry

Helsingin Vieraskoti

Humanan Kallio Oy

Iso Numero

Kaakkois-Suomen Sininauha ry

Kallion seurakunta

Keravan Polku ry

Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistys Ry

Kirkko Turussa ja Kaarinassa

Klubitalo Fontana ry

Kunnon Elämä ry

NAL Hämeenlinnan seutu ry

NAL Riihimäki ry

Pelastusarmeijan Turun tuettu asuminen

Porin Sininauha ry

Rauman Seudun Katulähetys ry

Sateenkaari-ikkuna ry

Suomen Romanifoorumi ry

Setlementti Tampere ry

Tuiran seurakunta

Turun Seudun Nuorisoasunnot ry

Turun tuomioseurakunta

Turun Vasemmistoliitto ry

Varsinais-Suomen KD Naiset

Viadia Pirkanmaa

Asunnottomien yön päätapahtumaa vietetään Helsingin Kansalaistorilla YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17. lokakuuta 2023 kello 14–19.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tapahtumia on myös 44 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
Lisätietoja: www.asunnottomienyo.fi


Asunnottomien yö on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisliike, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita eri puolilta Suomea. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.
Asunnottomien yön valtakunnallisesta koordinoinnista ja Helsingin päätapahtuman järjestelyistä vastaa Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry). Lisätietoja: www.vvary.fi.

Lisätietoja:

Sanna Tiivola, toiminnanjohtaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9702sanna.tiivola(at)vvary.fi

Vlada Petrovskaja, Asunnottomien yön kansalaisliikkeen ja Helsingin päätapahtuman koordinoija
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9703
vlada.petrovskaja(at)vvary.fi

Erja Morottaja, Viestintäpäällikkö
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja(at)vvary.fi

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön kannanotto:

Asunnottomien yön Helsingin päätapahtumaa vietetään lokakuun 17. päivä Kansalaistorilla:
KESKUSTELUA KAUPUNKITILASTA – LAVALLA MUUN MUASSA ARPPA DUO

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä Helsingissä ja eri puolilla Suomea. Vuoden 2023 teemana on: ”Kenelle kaupunki kuuluu?”.

Asunnottomien yön kansalaisliike haluaa tänä teemavuonna herättää yhteiskunnallista keskustelua, kenen ehdoilla julkista tilaa suunnitellaan, kenellä on oikeus näkyä kaupunkikuvassa, kenen tarpeisiin kaupunkitila vastaa, ja onko meidän julkinen tilamme kaikille yhdenvertainen ja kaikkien saavutettavissa?

Helsingin tapahtuman paneelikeskustelussa laitetaan päättäjät vastaamaan myös kysymyksiin, kuinka perusoikeudet heidän mielestään toteutuvat kaikkien kansalaisten kohdalla, kun hallituksen toimia ohjaavat kovat leikkaukset.

Asunnottomien yö -tapahtuman ohjelma Helsingin Kansalaistorilla 17.10.2023 kello 14.00-19.30. 

Tapahtuman suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen.

14.00 Tervetuloa! Tapahtuman juontaja Laura Friman

14.10 KARI TAPIIRI

14.40 Sanna Tiivola, toiminnanjohtaja Vva ry-Rohkea visio -palkinnonjako

14.55 Meria Jansson-runoja asunnottomuudesta

15.05 Paavo Arhinmäki, Helsingin apulaispormestari

15.15 PORTTITEATTERI – monologi ja musiikkia

15.30 HENRIK ARTTURI LINNAVIRTA

15.45 Arska -patsaan jako, Suoja-Pirtti ry

15.55 Merete Kemppainen, väitöskirjatutkija Aalto-yliopisto – Oikeus kotiin

16.05 Sanni Mäntyniemi, ihmisoikeuksien asiantuntija Ihmisoikeusliitto – Syrjimättömyys kaupunkitilassa

16.15 Robert Koski, projektipäällikkö Diakonissalaitoksen säätiö sr. – Asunnottomuus katutyön näkökulmasta

16.25 EMILIA SISCO & THE NORTHERN LIGHTS

17.00 Politiikkapaneeli, juontaja KBK:n Jari-Pekka Hietsilta

18.00 Heidi Linsén, tekstiilitaiteilija & Sinikka Huusko, runoilija

18.10 HIEKKA

18.25 Veera Niemi, projektitutkija Segra -tutkimushanke Turun yliopisto &

Riikka Perälä, tutkijatohtori Y-Säätiö -Oikeus kotiin kehittyvissäkaupungeissa

18.35 PALEFACE

19.00 Asunnottomien yön tulet – Valosirkus Spektri
ARPPA DUO

Yleisö voi osallistua Asunnottomien yö -tapahtumaan eri puolilta Suomea sytyttämällä Asunnottomien yön tulet kotonaan kynttilän, led-tuikun, parvekelyhdyn tai vaikkapa ulkotulen muodossa 17.10.2023 klo 19 ja osoittaa näin tukeaan asunnottomuutta kokeville ihmisille. Jaa oma Asunnottomien yön tulen kuvasi sosiaalisen mediassa #asunnottomienyo

Asunnottomien yön toimijat järjestävät myös eri puolilla kaupunkia asunnottomuutta kokeville pienempiä tapahtumia, joissa on tarjolla ruokaa, vaatejakoa, hiusten leikkuuta ja muita hemmotteluja ja palveluja.
Tarkempaa tietoa Asunnottomien yö web-sivulta www.asunnottomienyo.fi/

Lisätietoja:
Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinaattori
Vailla vakinaista asuntoa ry
vlada.petrovskaja(at)vvary.fi, p. 050 407 9703

Erja Morottaja
Viestintä
Vailla vakinaista asuntoa ry
erja.morottaja(at)vvary.fi, p. 044 773 4700

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon – omaan kotiin. Asunnottomien yötä vietetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10.
Asunnottomuuden keskeisin syy on kasvukeskuksissa korkeat vuokrat ja pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön Helsingin päätapahtumaa vietetään lokakuun 17. päivä Kansalaistorilla:
KESKUSTELUA KAUPUNKITILASTA – LAVALLA MUUN MUASSA ARPPA DUO

Asunnottomien yön 2023 teemana on ”Kenelle kaupunki kuuluu?”

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä Helsingissä ja eri puolilla Suomea. Vuoden 2023 teemana on: ”Kenelle kaupunki kuuluu?”.
Asunnottomien yön kansalaisliike haluaa herättää yhteiskunnallista keskustelua, kenen ehdoilla julkista tilaa suunnitellaan, kenellä on oikeus näkyä kaupunkikuvassa, kenen tarpeisiin kaupunkitila vastaa, ja onko meidän julkinen tilamme kaikille yhdenvertainen ja kaikkien saavutettavissa?

Suomessa vaalitaan ajatusta, että yhteiskunta on kaikille avoin, ja että kaupungit ja taajamat kuuluvat kaikille. Havainnekuvien takana, kaupunkien arjessa julkisen tilan käyttöä kuitenkin rajataan ja estetään väestöryhmiltä, jotka koetaan haitallisiksi tai häiritsevällä tavalla käyttäytyviksi. Asunnottomuutta kokevat ihmiset nähdään usein turvattomuuden aiheuttajina muille ja unohdetaan, että asunnottomuus on turvattomuuden aiheuttaja asunnottomuutta kokevalle itselleen. Tarvitaan kaupunkisuunnittelua, joka perustuu yhdenvertaisuuteen, ei pelkoon ja erotteluun.

– Haluamme herättää valtakunnallista keskustelua kaupunkisuunnittelusta ja oikeudesta julkiseen tilaan osallisuuden näkökulmasta. Ketä kaupunkisuunnittelussa kuullaan ja huomioidaan, ja millaisia palveluja kenellekin luodaan, Asunnottomien yön kansalaisliikkeen ja Helsingin päätapahtuman koordinoija Vlada Petrovskaja avaa tämänvuotisen teeman taustoja.

– Vaarana on, että julkisen tilan käyttöä kontrolloidaan ja sitä pääsevät käyttämään he, joilla on varaa maksaa palveluista. Asemarakennuksessa olleiden penkkien tilalle tulee kahviloita, joihin asunnottomuutta kokevalla ihmisellä ei ole taloudellisista syistä eikä stigmankaan vuoksi mahdollista päästä istahtamaan. Hänet häädetään sieltä ensimmäisenä pois, Petrovskaja jatkaa.

Julkisen tilan kaupallistamisen lisäksi asunnottomuutta kokevilta viedään mahdollisuuksia olla kaupunkilaisina kaupungissa esimerkiksi vihamielisen arkkitehtuurin keinoin. Muurien päälle asennetaan metallisia piikkejä ja puistonpenkkejä poistetaan tai niille laitetaan erilaisia tankoja estämään nukkumista.

Asunnottomuutta kokeville ihmisille suunnattuja palveluja kuten päiväkeskuksia tai asumisyksiköitä ei myöskään haluta kaupunkiympäristöön. Moni yleishyödyllinen toimija joutuu lähtemään pois kaupunkien vilkkailta alueilta tilojen korkeiden vuokrien, mutta myös niin sanotun nimby-ilmiön vuoksi. Vedotaan järjestyshäiriöihin, vaikka asunnottomien palveluiden häätäminen vain pahentaa asioita entisestään.-

– Nimby-keskusteluissa on hyvä kysyä, missä asunnottomuutta kokevien ihmisten pitäisi sitten olla? Eivät he lakkaa olemasta sillä, että jotkut eivät halua nähdä asunnottomuutta ja siihen liittyviä lieveilmiöitä, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

– Kaupunkien järjestyshäiriöt usein helpottuvat sillä, että apua ja tukea järjestetään sinne, missä asunnottomuutta kokevat ihmiset muutenkin liikkuvat ja oleilevat. Asunnottomien palveluiden vieminen jonnekin joutomaille ei kerro hyvää yhteiskunnasta, Tiivola muistuttaa.

(Nimby-sana tulee englanninkielestä ”not in my back yard” ja tarkoittaa omaan asuinympäristöön suunniteltujen, mutta omasta mielestä epämiellyttävien tai ei-toivottujen asioiden vastustamista.)

Jos olet kiinnostunut sponsoroimaan Asunnottomien yön Helsingin päätapahtumaa tai tekemään muuta yhteistyötä, esimerkiksi lavatekniikkaan ja -tuotantoon liittyen, ota yhteys tapahtuman tuottajaan
Jenny Fermiin,
puh. 045 346 7256, sähköposti: asunnottomienyo@vvary.fi

Jos haluat järjestää Asunnottomien yötä omalla paikkakunnallasi ensimmäistä kertaa, ota yhteys Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinaattoriin Vlada Petrovskajaan, puh. 050 407 9703, sähköposti: vlada.petrovskaja@vvary.fi

#asunnottomienyö
#kenellekaupunkikuuluu

Lisätietoja:
Järjestösuunnittelija ja Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinaattori
Vlada Petrovskaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9703
vlada.petrovskaja@vvary.fi

Viestintäpäällikkö
Erja Morottaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi

Asunnottomien yötä vietetään 17.10. eri puolilla Suomea. Asunnottomien yö on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisliike, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.
Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinoinnista ja Helsingin päätapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Vailla vakinaista asuntoa ry.
www.asunnottomienyo.fi

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry:n Valot Asunnottomien yössä Helsingin keskustassa 17.10.2022.
Kuva: Camilla Hanhirova

Asunnottomien yön tuli Helsingin Kansalaistorilla 17.10.2022.
Kuva: Camilla Hanhirova

Tallennettu kategorioihin Ajankohtainen, Tapahtumat | Avainsanoina , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön 2023 teemana on ”Kenelle kaupunki kuuluu?”

Asunnottomien yön kansalaisliikkeen toimijoiden kannanotto: TULEVAISUUS ILMAN ASUNNOTTOMUUTTA ON MAHDOLLINEN

Lokakuun 17. päivä 2022 tulee kuluneeksi 20 vuotta Asunnottomien yön kansalaisliikkeen synnystä. Syntymäpäivälahjatoiveena on tulevaisuus ilman asunnottomuutta. Jotta toiveesta tulisi totta, Asunnottomien yön kansalaisliikkeen toimijat esittävät päättäjille kymmenen toteutettavaa keinoa asunnottomuuden poistamiseksi Suomessa.   

Asunnottomien yön teemana on ”Tulevaisuus ilman asunnottomuutta”.  Tarkoituksena on saada päättäjät sitoutumaan konkreettisiin toimenpiteisiin asunnottomuuden poistamiseksi Suomesta. 
Asunnottomien yön kansalaisliikkeessä olevien toimijoiden mukaan asunnottomuus on poistettavissa, mutta se vaatii valtiovallan, hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja muiden asunnottomuustyötä tekevien toimijoiden yhteistyötä sekä ennen kaikkea poliittista tahtoa. Rahastakaan sen ei pitäisi olla kiinni, sillä yhden pitkäaikaisasunnottoman asuttaminen säästäisi yhteiskunnalta 15 000-20 000 euroa vuodessa. 

– Oikeus asumiseen pitäisi olla kirjattuna lakiin. Asunto ensin -malli vaatii vielä kehittämistä, ja siihen on turvattava riittävät resurssit, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille.Eivätkä toimenpide-ehdotukset saa jäädä vain ylätasolle. Esimerkiksi ihmisille pitäisi antaa maksimissaan kolmen kuukauden takuu asunnon saamiselle tai uuden asumisratkaisun löytymiselle. Silloin minimoitaisiin pitkittyneestä asunnottomuudesta syntyviä riskejä, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola  

– Pääkaupunkiseudun kriisiytyneeseen katuasunnottomuustilanteeseen on tällä hetkellä vastattu pääosin hätä- ja väliaikaismajoitusta lisäämällä ja pyritty olemassa olevien resurssien tehokkaampaan käyttöön.Käytännössä kuitenkin tuettua asunto ensin -paikkaa joutuu tällä hetkellä Helsingissä odottamaan kuukausia, usein liki vuoden. Asunto ensin -periaatteen mukaisesti toimivien vuokrasuhteeseen perustuvien tuettujen asumispaikkojen määrä on vähentynyt samalla kuin tarve on kasvanut. Toimintamalli johtaa asuntolajärjestelmän palauttamiseen, Tiivola jatkaa. 

Pääkaupunkiseudun vuokramarkkinat ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Pienten vuokra-asuntojen saatavuus on parantunut ja vuokrien nousukehitys hidastunut. Vuonna 2021 ensimmäisen kerran pitkään aikaan uusien tehtyjen vuokrasopimusten hinta laski. Kehitykseen ovat vaikuttaneet uusien kohteiden käynnistysavustukset, markkinatilanne sekä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa vuonna 2008 aloitetut MAL-sopimukset, joilla on pitkäaikaisesti turvattu riittävä kaavoitus ja väestön tarpeisiin vastaava asuntopolitiikka kunnissa. 

Kansalaisliikkeen syntyvuonna 2002 vailla vakinaista asuntoa oli hieman alle 9 600 ihmistä. Vuoden 2021 lopulla heitä oli hieman alle 4 000. Asunnottomuutta on saatu vähennettyä pitkäjänteisellä, hallituskauden ylittävällä ohjelmatyöllä. Pitkäjänteistä asunnottomuuden vähentämiseen ja poistoon tähtäävää ohjelmatyötä on jatkettava, jotta hallituksen tavoitteeseen poistaa asunnottomuus Suomesta vuoteen 2027 mennessä päästään. Helsingin kaupungin tavoite on vielä kunnianhimoisempi eli vuoteen 2025 mennessä. 

Asunnottomien yön toimijat esittävät 10 konkreettista toimenpidettä asunnottomuuden poistamiseksi. 

  1. Oikeus asumiseen pitäisi olla kirjattuna lakiin seuraavan hallituskauden aikana. 
  2. Asunnottomaksi jääneen ihmisen oikeudelle saada asumispalveluja pitää luoda lakiperuste. Palvelujärjestelmän ensisijaisena tavoitteena pitää olla asunnottomuustilanteeseen joutuneen ihmisen mahdollisimman nopea asuttaminen hänelle sopivaan asumisratkaisuun.
  3. Jokaiselle hyvinvointialueelle oma asunnottomuuden poistamiseen tähtäävä ohjelma vuoteen 2025 mennessä. Asuttamisessa pitää nojata aikaisemmin ohjelmatyön perusperiaatteena olleeseen Asunto ensin -malliin, ja sen edelleen kehittämiseen. Valtion pitää ministeriötasolla ohjata ja johtaa ohjelmien toteutumista.  
  4. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotanto pääkaupunkiseudulla tulee saada pysymään vähintään nyt saavutetulla tasolla, ja kasvamaan. Muuten vuokramarkkinoilla saavutettua suotuista kehitystä ei pystytä ylläpitämään. Myös ARA-rahoitteisen asuntokannan vuokratasoon tulee kiinnittää huomiota. Arava-vuokrien kasvuprosentti on ollut viime vuosina säännöllisesti korkeampi kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen, erityisesti kasvukeskuksissa. MAL-sopimuksia pitää jatkaa.
  5. Pystyttävä tarjoamaan erilaisiin tarpeisiin vastaavia tuetun asumisen ratkaisuja, esimerkiksi pienempiä, 20-40 asukkaan asumispalveluyksiköitä sekä hajasijoitettuja asuntoja, jotta kevyempää tukea tarvitsevat pääsisivät paremmin kiinni asumiseensa. 
  6. Lakisääteisen asumisneuvonnan tulee ulottua yleishyödyllisten ja yksityisten vuokramarkkinoiden tarjoamiin asumisratkaisuihin sekä huomioitava monimuotoisuutta. Erityisryhmiä tavoittavien järjestöjen tarjoama asumisneuvonta tulee taata rahoituksella ja nähdä se kunnallisia palveluja täydentävänä. 
  7. Kehitettävä asunnottomuustilastointia reaalitilannetta vastaavaksi sekä tuottamaan tietoa asunnottomuuspoluista ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. 
  8. Terveyttä ja hyvinvointia tukevia palveluita on oltava saatavilla walk in -tapaan.  
  9. Palvelusuunnittelussa on kehitettävä palvelupolkuja ja -malleja niille ryhmille, joiden asema asunnottomana ja asuntomarkkinoilla on kaikkein haastavinta, esimerkiksi nuoret, naiset, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät, vankilasta vapautuvat, muut vähemmistöryhmät sekä vieraskielinen väestö.
  10. Kuntien, hyvinvointialueiden sekä järjestöjen on luotava yhteistyöohjelmat, jossa kehitetään moniammatillisten jalkautuvien tiimien, etsivää työtä tekevien yksiköiden, matalan kynnyksen monipuolisen toiminnan sekä kokemusasiantuntijatyön hyödyntämistä palveluissa.  

Asunnottomuuden vaihtelu on pitkälti riippuvainen asuntomarkkinoista. Ympäristöministeriön rooli ohjaavana tahona on säilytettävä ja ohjelmatyölle on annettava riittävä resurssi. Tähänastisen ohjelmatyön menestys on suurelta osin johtunut siitä, että asunnottomuutta ei ole lähestytty vain sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmana vaan yhteiskunnan rakenteellisena ongelmana. 

Asunnottomien yön kansalaisliikkeen toimijat muistuttavat, että eriarvoisuus on yksi asunnottomuuden merkittävimmistä syistä. Sen vähentäminen on uskottavan asunnottomuuspolitiikan edellytys.  

Allekirjoittajat:

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry)
Sininauhasäätiö
Diakonissalaitos
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
A-klinikkasäätiö
Suomen Setlementtiliitto
Tukikohta ry
Suoja-Pirtti ry
Helsingin Vieraskoti
Suomen Romanifoorumi ry
NAL Palvelut Oy
Aspa-säätiö
Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry
Iso Numero
Emmaus Helsinki ry
Kunnon Elämä ry
Sateenkaari-ikkuna ry
Avopalveluyksikkö Olivia, Turun ensi- ja turvakoti ry
Savonlinnan Toimintakeskus ry./Pirtti-toiminta
Pelastusarmeijan Turun tuettu asuminen
A-klinikka asumispalvelut Hämeenlinna, A-klinikka Oy
Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna, A-klinikka Oy 
NAL Hämeenlinnan seutu ry
Kirkko Turussa ja Kaarinassa
Suomen Punaisen Ristin Pertunmaan osasto
Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistys ry
Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Pelastusarmeijan Turun tuettu asuminen
Keravan Polku ry
Nuorten Ystävät ry:n VALPAS2-hanke
Raahen Woimala

Asunnottomien yön 20-vuotispäätapahtumaatapahtumaa vietetään Helsingin Kansalaistorilla YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17. lokakuuta 2022 kello 16–22. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Asunnottomien yö puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi. 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja 
Sanna Tiivola 
Vailla vakinaista asuntoa ry 
Puh. 050 407 9702 
sanna.tiivola@vvary.fi 

Viestintäpäällikkö 
Erja Morottaja 
Vailla vakinaista asuntoa ry 
Puh. 044 773 4700 
erja.morottaja@vvary.fi 


Tallennettu kategorioihin Yleinen | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön kansalaisliikkeen toimijoiden kannanotto: TULEVAISUUS ILMAN ASUNNOTTOMUUTTA ON MAHDOLLINEN

TIEDOTE: Helsingin Asunnottomien yön päätapahtuman juontaja Ujuni Ahmed: ”Haluan yhteiskunnan, jossa jokaisen ihmisarvoiseen elämään kuuluu oma asunto.”

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Päätapahtuma järjestetään Helsingin Kansalaistorilla kello 16–22. Juontajana on ihmisoikeusaktivisti, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kirjailija Ujuni Ahmed. 20 vuotta täyttävän Asunnottomien yön kansalaisliikkeen järjestämän tapahtuman teemana on ”Tulevaisuus ilman asunnottomuutta”.

Asunnottomuus on kodin puutetta materiaalisessa mielessä, mutta myös ihmisten oikeuksien toteutumattomuutta.

– Katson asunnottomuutta kodin kautta. Koti on minulle turvasatama, jossa mieli ja keho ovat turvassa. Olen ollut vailla vakinaista asuntoa nuorempana ja se sai minut kokemaan itseni henkisesti alastomaksi ja fyysisesti turvattomaksi. Asunnottomuuden yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtää, kun omaa kotia ei ole, sanoo Asunnottomien yön kansalaisliikkeen 20-vuotispäätapahtuman juontaja Ujuni Ahmed.

Puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattoman Asunnottomien yön kansalaisliikkeen tavoitteena on ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä ja muistuttaa, että asunto on perusoikeus.

Tapahtumassa keskitytään vuoden teeman ”Tulevaisuus ilman asunnottomuutta” mukaisesti tulevaisuuden ratkaisuihin asunnottomuuden poistamiseksi.

– Asunnottomuuden poistamiseen ja ennaltaehkäisyyn tarvitaan avointa dialogia ja saumatonta, moniammatillista ja monipuolista yhteistyötä valtion, kaupungin, hyvinvointialueiden, kolmannen sektorin sekä kaupunkilaisten kesken, painottaa Vailla vakinaista asuntoa ry:n järjestösuunnittelija ja Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinaattori Vlada Petrovskaja.

Tänä vuonna Helsingin Kansalaistorilla pidettävässä tapahtumassa kuullaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Ääneen pääsevät niin asunnottomuutta omakohtaisesti kokeneet kuin muut asiantuntijat sekä asunnottomuuden moninaisuuden kohdanneet.
Mukana ovat muun muassa Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo, Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola, näyttelijä-kirjailija Jenni Kokander, asunnottomuustyön parissa pitkän uran tehnyt Juha Kaakinen, tutkijatohtori Johanna Ranta, Vailla vakinaista asuntoa ry:n Kokema-tiimin kokemusasiantuntijat Jenni Eronen ja Tii Judén sekä muita asunnottomuuden parissa toimivia ammattilaisia.

Ujuni Ahmed juontaa myös paneelikeskustelun, joissa poliittiset päättäjät haastetaan esittämään keinoja poistamaan asunnottomuus hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2027 mennessä. Helsingissä tavoite on vielä kunnianhimoisempi: vuoteen 2025 mennessä.

– Haluan nähdä suomalaisen yhteiskunnan, jossa jokaisen ihmisarvoiseen elämään kuuluu oma asunto. Sellaisen yhteiskunnan eteen haluan tehdä töitä, ja siksi koen merkitykselliseksi, että saan kunnian juontaa tänä merkityksellisenä vuonna Helsingin Asunnottomien yötä, Ujuni Ahmed toteaa.

Asunnottomien yön poliitikkopaneelin osallistujat ovat
Kaupunginvaltuutettu Mika Ebeling, Kristillisdemokraatit
Kaupunginvaltuutettu Elisa Gebhard, Sosiaalidemokraatit
Kaupungin valtuutettu Jenni Pajunen, Kokoomus
Puheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Mia Haglund, Vasemmistoliitto
Kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen, Vihreä puolue
Kaupunginvaltuuston varavaltuutettu, Juhani Strandén, Perussuomalaisten puolue

Asunnottomien yö -tapahtumassa Helsingin Kansalaistorilla nähdään puheenvuorojen ja paneelikeskustelun lisäksi runsaasti muuta ohjelmaa järjestöjen esittäytymisistä ruokatarjoiluihin ja tulishow’hun. Tarjolla on myös ohjaus- ja neuvontapalveluja.
Illan aikana jaetaan kaksi kunnianosoitusta merkittävästä toiminnasta asunnottomuuskentällä: Suoja-Pirtti ry:n Arska-patsas sekä uutena Vailla vakinaista asuntoa ry:n myöntämä Rohkea visio -palkinto. Lisäksi luvassa on musiikkiesityksiä. Tapahtuman päättää yhteiskunnallisista teksteistään ja vahvoista kannanotoistaan tunnettu rap-muusikko Asa.
Asunnottomien yö -tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille.

Tutustu Asunnottomien yö 2022 Helsingin päätapahtuman ohjelmaan tarkemmin tämän linkin kautta.
Eri paikkakunnilla järjestettävistä tapahtumista löytyy tietoa Asunnottomien yön nettisivulta.

Asunnottomien yöhön voi osallistua myös sytyttämällä Asunnottomien yön tulet kotona kynttilän, led-tuikun tai vaikkapa ulkotulen muodossa 17.10.2022 kello 19:00 alkaen ja osoittaa näin, että välität.

#asunnottomienyö
#asunnottomuudenpoistaminen

Asunnottomien yötä vietetään 17.10. eri puolilla Suomea. Asunnottomien yö puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jossa on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi. Asunnottomuuden keskeisin syy on kasvukeskuksissa korkeat vuokrat ja pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

Lisätietoja tapahtumasta:

Järjestösuunnittelija ja Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinaattori
Vlada Petrovskaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9703
vlada.petrovskaja@vvary.fi

Viestintäpäällikkö
Erja Morottaja
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 044 773 4700
erja.morottaja@vvary.fi


Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa TIEDOTE: Helsingin Asunnottomien yön päätapahtuman juontaja Ujuni Ahmed: ”Haluan yhteiskunnan, jossa jokaisen ihmisarvoiseen elämään kuuluu oma asunto.”