På svenska

De bostadslösas natt
-medborgarrörelsen kallar!

Den 17 oktober har av Förenta Nationerna (FN) utlysts till de fattigas och utslagnas dag och den har redan under tre års tid präglats av evenemanget De Bostadslösas natt. Nu kallar vi nya medarbetare med till höstens evenemang!

Den 15 april 2002 beslöt arrangörerna av det nationella evenemanget De Bostadslösas Natt på ett möte att man godkänner följande verksamhetsidé:

De bostadslösas natt – medborgarrörelsen stöder varje människas grundrättighet att ha en permanent bostad – ett eget hem.

De gemensamma värderingarna för arrangörerna av de bostadslösas natt är:

  1. Bostadslöshet är enligt vår åsikt en nationell skamfläck.
  2. De som är hotare av att bli utslagna blir ofta på grund av de orsaker och följder bostadslösheten innebär.
  3. Vi högaktar ludnar då det gäller vårt lands grundlag.
  4. Vår medkänsla och vårt verksamhetsstöd stöder de svagaste i samhället.
  5. Samarbete över politiska och religiösa gränser.

De viktigaste målen under de närmaste åren är enligt vår åsikt:

  1. att få fler kommunerna att godkänna nolltolerans då det gäller bostadslöshet, det vill säga att kommunerna inte godkänner någon form av bostadslöshet.
  2. vi övervakar att programmet för minskande av bostadslösheten åren 2001 – 2003 förverkligas ett program som helt ska eliminera bostadslösheten.

Det nationella ansvaret för evenemangets arrangemang bars i fjol av Vailla vakitusta asuntoa ry. Välkommen med arrangemanget för De Bostadslösas Natt.

Med samarbetshälsningar: vlada.petrovskaja(at)vvary.fi