Uutisia 2013

Asunnottomien yön kansalaisliike: Yhä useampi asunnoton turvautuu kansalaisjärjestöihin

logoasunnottomienyoisoValtakunnallinen Asunnottomien yö 17.10. vietetään tänä vuonna 15. kertaa. Kansalaisliikkeen tapahtumia järjestetään ympäri Suomea. Tapahtumatietoja on tähän mennessä lähettänyt 27 paikkakuntaa.
Tapahtumat löytyvät myös Facebook-haulla Asunnottomien yö.
Helsingin tapahtuma järjestetään Sörnäisten Vaasanaukiolla kello 17-22. Tapahtuma on mielenilmaus kotien ja turvatun asumisen puolesta. Ohjelmaa on kaikenikäisille. Tapahtuma on päihteetön.

Asunnottomuusongelmat ovat monimuotoistuneet. Yhteydenotot kansalaisjärjestöihin ovat lisääntyneet, ja kyse on harvoin pelkästä asunnosta.
Jos vuokra-asunnon on onnistunut saamaan, sen säilyttäminen on haastavaa kiristyneessä markkinatilanteessa.  Vuokrien nousu kaataa talouksia. Velkaongelmat ja tuen puute näkyvät kansalaisjärjestöissä. Peruskotitalouksien asumisen epävarmuus on lisääntynyt, ja asunnottomaksi jää kokonaisia perheitä.

Järjestöt voivat ohjata tulijoita eteenpäin, mutta paikat ovat vähissä. Sosiaalitoimesta on jo ohjattu asiakkaita asunnottomien järjestöön, jossa asioita selvitellään mm. palveluohjausmallia käyttäen. Asunnottomuustilanteessa pyritään kokonaisuuksien selvittämiseen ja siihen liittyvään asiainhoitoon.  Ihmisen elämäntilanteen ratkaiseminen ja kuuleminen ovat keinoja, joilla voidaan vaikuttaa myös asunnottomuuteen.

Oikeus asumiseen on ihmisoikeus, eikä asunnon puuttumista tule hyväksyä missään olosuhteissa.
Kuntien ja valtion tulee turvata asuminen. Kunnat on saatava sitoutumaan vuokra-asuntojen rakentamiseen.
Asunnottomuusjärjestöissä on valmisteilla toimenpidealoite oikeudesta asumiseen. Aloite halutaan eduskunnan käsittelyyn ja tuodaan kansalaisten allekirjoitettavaksi ensi vuoden puolella.

Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 407 9702, sanna.lehtonen@vvary.fi

Järjestösihteeri Hanna Piirainen
Vailla vakinaista asuntoa ry
Puh. 050 443 1061, hanna.piirainen@vvary.fi

Tampereen yliopisto: Edullisten vuokra-asuntojen ja sosiaalisen tuen puute asunnottomuuden taustalla

– Pitkäaikaisasunnottomuuden syynä eivät ole niinkään yksilöiden tekemät väärät valinnat vaan edullisten vuokra-asuntojen puute sekä toisaalta elämän kriisit, vaihtoehtojen, resurssien ja sosiaalisen tuen puute, toteaa pitkäaikaisasunnottomuuden tutkija Riitta Granfelt Tampereen yliopistosta.

– Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen edellyttää sekä asuntopoliittisia toimia että asumisen tukipalveluiden kehittämistä niin, että ne vastaavat myös erittäin vaikeassa tilanteessa elävien asunnottomien tarpeisiin ja toiveisiin, jatkaa tutkija Suvi Raitakari.

Pitkäaikaisasunnottomuuden monitahoisuutta ja asumispalveluita tutkitaan Tampereen yliopistossa Suomen Akatemian tutkimushankkeessa Pitkäaikaisasunnottomuus ja asunto ensin -periaatteen soveltaminen Suomessa (http://www.uta.fi/yky/sty/yhteystiedot/juhila/first.html).

Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on asunto ensin -periaatteen soveltaminenvapautuville vangeille ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaille suunnatuissa paikallisissa asumis- ja kuntoutuspalveluissa. Erityistä huomiota kiinnitetään asunnottomien asumisuriin ja kokemuksiin asumis- ja kuntoutuspalveluista. Nelivuotinen tutkimus päättyy vuonna 2015.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn laskelmien mukaan vuonna 2012 yksinäisiä asunnottomia oli 7572, joista pitkäaikaisasunnottomia oli 2730 henkilöä.

Kahden valtakunnallisen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman puitteissa (2008 –  2011; 2012 – 2015) asunnottomuuden poistamisen eteen on kuitenkin tehty töitä ja merkittäviä taloudellisia satsauksia. Hallituksen tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2015 mennessä.

Suomen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa on siirrytty asumispalveluportaikko-mallista asunto ensin -malliin (AE-malli). Malli korostaa ihmisen oikeutta pysyvään, omaan kotiin esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmista huolimatta.

Usein kotona asuminen edellyttää riittäviä tukipalveluja, kuten psykiatrista hoitoa, kotikäyntityötä ja päivätoimintaa sekä taloudellisten resurssien turvaamista. AE-mallissa asuminen sekä hoito ja kuntoutuminen kuitenkin erotetaan toisistaan. Asunto ymmärretään tinkimättömänä perusoikeutena, jota ei tarvitse ikään kuin ansaita raittiudella, tervehtymisellä tai elämäntapaa muuttamalla.

– Vaikka useimmilla pitkäaikaisasunnottomilla on kokemusta monista asunnoista, asuin- ja hoitopaikoista ja hätämajoituksesta, kaikilla ei ole koskaan ollut kotia. Vasta kun asunnosta tulee koti asunnottomuus on pysyvästi ratkaistu, pohtivat Riitta Granfelt ja Suvi Raitakari.

Lisätietoja:
Tutkija Riitta Granfelt, riitta.granfelt@uta.fi, 050 318 6214
Tutkija Suvi Raitakari, suvi.raitakari@uta.fi, 040 190 1353

Asunnottomien yötä vietetään 17.10.

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 14.10.2013

Espoon Asunnottomien yö: Naapurisuvaitsevaisuus nousussa

Tukiasuntoja ja asumispalveluja suunniteltaessa ja rakennettaessa törmätään usein NIMBY (not in my backyard = ei minun takapihalleni) –ilmiöön, joka johtuu ennakkoluuloista ja peloista uusia naapureita kohtaan. Espoossa on huomattu, että näitä pelkoja voidaan hälventää aktiivisella yhteistyöllä.

Asunnottomien yön juliste / Espoo

Toista vuottaan toimiva pitkäaikaisasunnottomien asumis- ja tukiyksikkö Kuninkaankallio on esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä. Yksikön tulon herättämiä pelkoja ja ennakkoluuloja käsiteltiin yhdessä alueen asukasyhdistyksen, Kuninkaankallion asukkaiden ja työntekijöiden kesken. Säännöllisissä kokoontumisissa keskustellaan ongelmista sitä mukaan, kun niitä ilmenee. Ongelmia on ollutkin odotettua vähemmän ja ne ovat vähentyneet entisestään alueella asumisyksikön toiminnan vakiinnuttua. Asumisyksikön työntekijät ja asukkaat pitävät naapurustoyhteyksiä aktiivisesti yllä ja toimivat osana asuinalueensa yhteisöä. Viime kesänä Kuninkaankallion alueella järjestettiin pyöräily- ja ulkoilutapahtuma Tour De Kuninkaantie, jossa pyöräiltiin yhdessä hyvän asumisen puolesta.

Ilahduttavaa on, että monet espoolaiset ovat ottaneet asiakseen muuttaa NIMBY-ilmiö YIMBY (yes in my backyard = kyllä minun takapihalleni). Kaitaalle suunnitellun kehitysvammaisten asumisyksikön vastustus sai myös puolustavat voimat liikkeelle. Yksikön perustamista puolustavaan Yes In My Backyard -juoksu ja kävelytapahtumaan osallistui yli 170 espoolaista. Tämän tapahtuman ja muun asian saaman julkisuuden jälkeen yksikköä ei enää vastustettu ja Villa Huvin tontille on tarkoitus rakentaa asumispalveluyksikkö viidelletoista kehitysvammaiselle.

Naapurisuvaitsevaisuus on tarpeen, kun ratkaistaan yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja sosiaalisia ongelmia.

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. vietetään Asunnottomien yötä järjestämällä tapahtumia ympäri Suomea. Tapahtumalla on jo yli kymmenvuotiset perinteet. Tämä kertoo siitä, ettei asunnottomuusongelmaan ole helppoja ratkaisuja. Espoontorin tapahtumassa nostetaan esiin naapurisopu eli yhteistyö naapuruston kanssa kehitettäessä tuki- ja muita asumispalveluja.

Espoossa asunnottomuus on jonkin verran vähentynyt vuosien 2011 – 2012 välillä, tämä koskee myös pitkäaikaisasunnottomuutta. Toisaalta alle 25-vuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden asunnottomuus on kasvussa. Espoolaisista asunnottomista lähes 40% on maahanmuuttajataustaisia.

Asunnottomien yö  myös Matinkylässä
Asunnottomien yö Espoontorilla 17.10.2013 Asunnottomuus Espoossa
– Espoontorilla tapahtuu klo 16-20.30 ja jatkot Pappilantie 5 klo 20.30-24
– Asunnottomien yön tulet sytyttää Eero Heinäluoma
– Keskustelemassa mm. Jukka Mäkelä & Juha Metso
– Teemana naapurisopu, YIMBY!
– Musiikista vastaavat mm. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio sekä Mercedes Bentso
– Palvelujen esittelyjä- Evästarjoiluja
– Asunnottomien yötä vietetään Espoossa myös Leppävaaran ratsutorilla, Matinkylän vanhalla ostarilla ja Sininauhasäätiön Asumisluotsissa
– Vuonna 2012 yksinäisiä asunnottomia Espoossa 554 (-70 verrattuna vuoteen 2011). Heistä pitkäaikaisasunnottomia 247 (-89 verrattuna vuoteen 2011)
– Asunnottomien alle 25-vuotiaiden ja maahanmuuttaneiden määrät ovat kasvussa.- Espoolaisista asunnottomista on lähes 40% maahanmuuttajataustaisia.
– Lähde: Ara Selvitys 1/2013 Asunnottomat 2012 (sivu 11)
– Espoon Viherlaaksoon rakennetaan parhaillaan espoolaisille pitkäaikaisasunnottomille 35-paikkaista asumispalveluyksikköä. Rakennushanke on osa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Asumispalveluyksikön toiminta alkaa tammikuussa 2014.

Yle TV1 esittää kuusi lyhytelokuvaa asunnottomuudesta osana Asunnottomien yö -tapahtumaa

Yle TV1:llä esitetään 17.10. klo 19 kuuden lyhytelokuvan sarja asunnottomuudesta. Elokuvat ovat Metropolia AMK:n elokuvan ja television koulutusohjelman tuotantoa, yhteistyökumppaninaan ”Nimi ovessa” -hanke.

Peti –  Lyhytelokuvassa seurataan kolmen henkilön, kerrossiivoja Marjutin sekä asunnottomien Enskan ja Arin arkea Hietaniemen palvelukeskuksessa Helsingissä. Ohjaus Mikko Aliranta.

Avaimet – Avaimet kertoo oman kodin merkityksestä päihdeongelman hoidossa. Oma koti voittaa aina laitoksen. Elokuvassa vieraillaan entisten kodittomien luona, jotka kykenevät itsenäiseen asumiseen tamperelaisen diakonin Salme Asusen avulla. Ohjaus Tuomas Kolehmainen.

Kotiin – Helsingin Diakonissalaitoksen naisten asumisyksikön asukkaat kertovat elämästään, asunnottomuudestaan ja oman asunnon merkityksestä. Ohjaus Elena Wernick.

Kohtalontoverit – Lyhytelokuva kertoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n ylläpitämän Sällikodin asukkaiden ideasta auttaa pääkaupunkiin tulevia asunnottomia. Vertaistyökokeilussa Sällikodin asukas Risto kertoo entisenä asunnottomana oman tarinansa kadulta kotiin. Ohjaus Saija Pitkänen ja Tuomas Kirkkopelto.

Yökiitäjät – Avun ei tarvitse olla aina iso asia. Riittää, että joku ihminen pääsee pois kylmältä kadulta. Pääsee vaikka jonnekin lämpöiseen. Ohjaus Ville Kurru.

Koti – Runollinen dokumenttielokuva erään pitkäaikaisasunnottoman poikkeuksellisesta arkiympäristöstä ja jääkarhuista. Ohjaus Tuomas Kohvakka.

Asunnottomien yö Yle TV1 torstaina 17.10. klo 19.00

Helsingin Asunnottomien yö 2013 Vaasanaukiolla

AsuYö_2013_viim3lokak103x146Asunnottomien yötä vietetään Helsingin Vaasanaukiolla 17.10. klo 17-22.

Poimintoja ohjelmasta:
– Lämmin ateria tarjolla tasatunnein
– Peter Fredrikson ja Ilkka Taipale, me kaikki ja asunnottomuus, haastattelemassa Perttu Häkkinen
– Taikuri Jouko Alho pitää taikatemppuhetkiä
– Imitaattori Tuomo
– Pelastusarmeijan rokkibändi Toothless
– Uusi Millenium
– Yhteisvastuukeräyksen johtaja Tapio Pajunen: 100 huopaa asunnottomille
– Asunnottomien yön tulet syttyvät, sytyttäjänä sosiaalineuvos Antti Honkonen
– Rap-artisti Mercedes Bentso

Lue koko ohjelma

Katu kuplii – Asunnottomien yön tukitapahtuma 12.10. Helsingissä

Katu kuplii – Asunnottomien yön tukitapahtuma lauantaina 12.10. klo 16-19 Kampin Narinkkatorilla.

Tapahtumassa on tarjolla muun muassa musiikkia, puheenvuoroja ja tietenkin kupla!

Esiintymässä mm.
– Jontti
– Green Nature
– Oulunkylän Seurahuone Band.

Järjestää Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus HSO ry.

Tervetuloa!

Asunnottomien yö jälleen 17.10.2013

logoasunnottomienyoisoTervehdys kaikille asunnottomien yön toimijoille!

Suomen suurin sosiaalialan mielenilmaus Asunnottomien yö järjestetään jälleen 17.10 YK:n  köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Tapahtuman tarkoitus on nostaa esiin asunnottomuuteen liittyviä ilmiöitä sekä epäkohtia ja vaatia tarvittavia ratkaisuja ongelman korjaamiseksi.

Tänä vuonna esiin nostettavia aiheita ovat muun muassa vaatimus subjektiivisen asumisoikeuden toteutumisesta. Teemana myös miten lapset kokevat asunnottomuuden uhan ja miten asunnottomat ihmiset näyttäytyvät lapsen näkökulmasta.  Lisäksi haastamme ihmisiä auttamaan. Tapahtumapäivänä vastaanotamme ruoka ja vaatelahjoituksia. Teema tarkentuu vielä lähempänä tapahtumaa ja sitä pohditaan syksyn aikana myös yhdessä.

Tapahtumaa järjestää laaja kansalaisliike, johon kuuluu yksittäisiä toimijoita sekä järjestöjen ja kuntien edustajia. Kaikki ovat tervetulleita mukaan osallistumaan tapahtuman toteuttamiseen omalla panoksellaan. Viime vuonna järjestettiin yli kolmekymmentä tapahtumaa yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla.
Oman tapahtumasi tiedot voit ilmoittaa osoitteeseen toimisto@vvary.fi tai hanna.piirainen@vvary.fi. viimeistään 14.10 mennessä.

Tiedot kaikista tapahtumista kerätään asunnottomien yön nettisivuille ja facebookiin.
Helsingin asunnottomien yön kansalaisliikkeen kokous on 15.8 kello 15 Helsingin klubitalolla osoitteessa Hämeentie 54. Tervetuloa mukaan toimimaan.

PS. Allaolevasta linkistä voit tarkistaa ajankohtaisen asunnottomuustilaston ja tiedot oman paikkakuntasi asunnottomuustilanteesta. http://www.ara.fi/fi-FI/ARAtietopankki/ARAn_selvitykset

Seuraa myös Facebook-sivuja www.facebook.com/asunnottomienyo

Asunnottomuusmessut Hyvinkäällä 14.6.–1.9.2013

Hyvinkään Taiteilijaseura on järjestänyt Hyvinkäällä vuodesta 1998 lähtien Taju-nykytaidetapahtumaa. Tänä kesänä pidettävät Asunnottomuusmessut on 13. Taju-tapahtuma ja tuo Suomen taidemaailmaan uudenlaisen näyttelykonseptin.

Asunnottomuusmessut -Taju 2013 kuraattoreina ovat kuvataiteilijat Jani Leinonen ja Riiko Sakkinen. He ovat kutsuneet Hyvinkäälle asunnottomuuden kanssa toimivia kansalaisjärjestöjä, yhteiskunnallisia instituutioita ja muita tahoja. Kontekstina toimii taide, joka parhaimmillaan on erilaisten lähestymistapojen ja näkökulmien kohtaamispaikka.

Asunnottomuusmessut ovat antiteesi Hyvinkäällä 14.6.–1.9.2013 järjestettäville Asuntomessuille, jotka keskittyvät rakentamisen tekniikkaan, ympäristökysymyksiin ja sisustuksen tyylikkyyteen problematisoimatta asumisen yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Asunnottomuusmessut on siis foorumi, joka uudella tavalla herättää keskustelua siitä, mitä on asunnottomuus ja kuinka se määritellään.

Lisätietoja: www.hyvinkaantaju.fi

Terveiset päättäjille Helsingin Asunnottomien yöstä 2012

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry rakensi kuplan Asunnottomien yöhön 17.10.2012. Helsinkiläiset lähettivät kuplasta terveisensä päättäjille. Katso ja kuuntele, mitä sanottavaa ihmisillä oli.