’ULKOPUOLELLA – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty’

ASUNNOTTOMIEN YÖ 2021

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17.10.2021. Suomessa on vuodesta 2002 alkaen vietetty YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi Asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomien yö on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista.

Vuoden 2021 teemana on ’ULKOPUOLELLA – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty

Asunnottomien yössä mennään tänä vuonna ulkopuolisuuden lähteille. Monessa tapauksessa yhteiskunnasta syrjäyttäminen on asunnottomuuden syynä. Kun kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarpeeksi eikä yhteiskunnassa asumista toteuteta käytännön tasolla ihmisoikeutena vaan sananpartena, pienituloisimmat jäävät ulkopuolelle. Ja mitä kauemmin ihminen on asunnottomana, sitä vaikeampaa on päästä asuntomarkkinoille.
Syrjäytyminen ja syrjäyttäminen ovat usein mielenterveys- ja päihdeongelmien taustalla niin syynä kuin seurauksena. Vankiloista vapautuvien on miltei mahdotonta saada asuntoa erityisesti vapailta markkinoilta ja heitä poissuljetaan muutenkin palvelujärjestelmistä. Myös maahan muuttaneiden kotouttamiseen ja asuttamiseen liittyy monia pullonkauloja. Syrjintä vaikeuttaa yhdenvertaisille asuntomarkkinoille pääsyä, ja kielimuurin ja tiedonpuutteen vuoksi heidän oikeutensa jäävät toteutumatta.

ARA:n selvityksen mukaan pitkäaikaisasunnottomien määrä nousi kymmenen vuoden laskun jälkeen liki sadalla henkilöllä viime vuonna. 2020 lopulla heitä oli 1054. Joukossa on myös yhä nuorempia. Alle 25-vuotias pitkäaikaisasunnoton ei ole enää harvinaisuus. Monella kadulle pitkäaikaisasunnottomaksi ajautuneella on pitkä syrjäyttämishistoria, joka kytkeytyy usein lastensuojeluun. Suomalainen koululaitos on jo pitkään epäonnistunut tarttumisessa heikoimmin pärjäävään viidennekseen oppilaista, ja nämä oppilaat ovat pääosin poikia. Tutkimuksissakin on todettu, että osalla peruskoulun läpäisseistä on puutteita kirjoitus- ja lukutaidossa. Tämä korreloi vahvasti myöhemmän syrjäytymiskehityksen kanssa.

Asunnottomuuteen vaikuttaa myös yhteiskunnassa yleisesti vallitsevat asenteet ja vallalla olevat käsitykset heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisesta. Esimerkiksi asunnottomuutta kokevien asumispalveluyksiköiden sijoittaminen niin sanottujen tavallisten ihmisten asuinalueille kaatuu valitettavan usein naapuruston vastustukseen. Asunnottomuutta kokevat ja asunnottomuustaustaiset ihmiset halutaan sulkea oman elämänpiirin ulkopuolelle ajatuksella: ”Poissa silmistä, poissa mielestä”.

Ulkopuolella-teeman kautta Asunnottomien yön kansalaisliike nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia syitä ja vaatii toimia asuntomarkkinoilta syrjäytymisen ja asunnottomuuden torjumiselle. 

Tule mukaan järjestämään toimintaa 17.10.!

Asunnottomien yö -kansalaisliike kutsuu kansalaisia ja järjestöjä järjestämään toimintaa ja tapahtumia 17.10.2021.

Lisätietoa saatte Asunnottomien yön kansalaisliikkeen koordinoijalta: vlada.petrovskaja@vvary.fi puh. 050 407 9703.

Viestinnällisissä asioissa olkaa yhteydessä: erja.morottaja@vvary.fi, puh. 044 773 4700

Facebook: www.facebook.com/asunnottomienyo
Twitter: www.twitter.com/asunnottomienyo
Instagram: www.instagram.com/asunnottomienyo/

 

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.