vanhoja Elämäntapaliiton sivuja Internet Archivesta
Etusivu > arkisto > asunnottomien yö > asunnottomien yö 2002 > muistiot > kokous 15. 4. 2002
Vuoden 2002 Asunnottomien yö -tapahtuma
Vuoden 2002 Asunnottomien yö -tapahtuman valtakunnallisten toimijoiden kansankokous

Aika: ma 15.4.2002 klo 12-16.

Paikka: Kallion srk-sali, Siltasaarenkatu 28, Helsinki.

Läsnä: Lilli Autti / Sosiaaliasiamies -yhdistys, Markku Heino / Helsingin Elokolo, Matti Huunan-Seppälä / Sininauhasäätiö, Antti Honkonen / Suomen Elämäntapaliitto, Salla Hiltunen / Turun Elokolo, Jaana Jäntti / Vantaan srk-yhtymä / Diakoniakeskus, Heidi Koivunen / Naisten tukipiste Salli (opisk.), Maija Kolu / VantaanTurvanen-hanke, Maisa Kuikka / Vailla vakinaista asuntoa ry, Niina Liimatainen / Vantaan Turvanen-hanke, Seija Niinivaara-Kunttu / DIAK-opiskelija, Tuula Mäkinen / Kallion evl.srk, Urpo Mönkkönen / Sirkkulanpuiston toimintayhdistys / Kuopio, Raija Narvila / Erityisdiakonia/H:ki, Jukka Nikula / Tampereen A-kilta ry, Jukka Oksanen / Tampereen A-klinikka, Jaana Paasikoski / Turku/työssäoppija, Anu Panjanen / DIAK-opiskelija, Jouko Parviainen / Vantaan kuntoutusohjaus, Sari Passila / asunnoton/Tampere, Timo Seutu / Kunnon Elämä, Jukka Suomilammi / Lahden Elokolo.

Huom klo 14-16 pidettyyn Helsinki-painotteiseen osuuteen osallistuivat edellisten lisäksi: Kimmo Kajos/erityisdiakonia, Leena Lallukka/Toukolan hoitokoti, Kaija Lepistö/Toukolan hoitokoti Minni Lustig, Marita Mattila/Eeva-Maria-koti, Helsinki, Sanna Nevalainen/Eeva-Maria-koti, Jukka Pikkarainen/ Kovaosaisten ystävät ry, Marjatta Vesterinen/Alppiharjun sos.palv.tsto.


1) Avaus ja järjestäytyminen:

a) Maisa Kuikka avasi kokouksen Vailla vakinaista asunto ry:n puolesta.
b) Suoritettiin läsnäolijoiden esittäytyminen (osanottajalista liitteenä).
c) Valittiin palaverin puheenjohtajaksi Maisa Kuikka ja sihteeriksi Antti Honkonen.
d) Sovittiin muistion tekemisestä ja sen toimittamisesta mukana olleille.
e) Hyväksyttiin työjärjestys.


2) Kertausta vuoden 2001 tapahtuman toteutuksesta:

Kerrattiin viime vuoden Asunnottomien yö -tapahtumista seuraavaa:

a) Tapahtumia oli 17 paikkakunnalla, n. 100 toimijatahon yhteistyönä,
b) Asunnottomuuden poistamisvetoomukseen kerättiin n. 4500 allekirjoitusta ja
c) Aktiivista yhteiskunnallista keskustelua asuntoasioista on ilmiselvästi käyty juuri tapahtuman virittämänä.


3) Ryhmätyö I eli tapahtuman teoretisointia, jolloin määriteltiin Asunnottomien yö -tapahtuman järjestäjien yhteinen toiminta-ajatus, arvot ja päämäärät:

Työryhmäpohdinnan jälkeen työstettiin seuraavat määritelmät:

a) Toiminta-ajatuksemme:
Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon - omaan kotiin.

b) Yhteisiä arvojamme:
1) Asunnottomuus on mielestämme kansallinen häpeäpilkku.
2) Syrjäytymisuhan alaisista tulee asunnottomuuden syy- ja seurausverkoston vuoksi usein syrjäytettyjä.
3) Kunnioitamme maamme perustuslain noudattamista.
4) Myötätuntomme ja toimintatukemme on kaikkein heikoimmassa asemassa olevien puolella.
5) Yhteistyötä yli poliittisten tai uskonnollisten rajojen.

c) Lähivuosien tärkeimmät päämäärät:
1) saadaan yhä useampi kunta asunnottomuuden kohdalla ns. Nollatoleranssiin eli kannalle, ettei asunnottomuutta hyväksytä missään muodossa,
2) valvotaan "Asunnottomuuden vähentämisohjelman v. 2001-2003" toteuttamista ja
3) vaaditaan valtiovaltaa laatimaan ja toteuttamaan asunnottomuuden poistamisohjelma.


4) 17.10. tapahtuman toteuttamisen perusrakenteita:

a) Sovittiin, että Asunnottomien yö -tapahtumien peruselementteinä ovat
1) nuotiotuli ja
2) yhteistyö asunnottomien ja asunnon jo omaavien kansalaisten sekä viranomaisten kesken.

b) Evästettiin puheenjohtajaa ensi syksyn julisteen suunnittelusta, jotta siinä näkyisi asunnottomien lisäksi myös lapsia ja työssäkäyviäkin sillä asunnottomuus koskettaa kaikkia.

c) Kuultiin sihteerin tilanneselostus Aki Kaurismäen uusimman elokuvan "Mies vailla menneisyyttä" saamisesta tekijältä korvauksetta ilmaisesityksiimme, jolloin elokuvateatterikopioita olisi käytössämme ehkä 6 kpl ja lisäksi on toive saada parikymmentä videota.

d) Merkittiin tiedoksi 12 puheenvuoroa, joissa kerrattiin viimevuotisten tapahtumien lisäksi tulevaa, jossa esillä mm. Asukki-lehti, Helsingin suurkonsertti (Vva) ja ehdotus runokilpailun ja/tai runovihkon tuottamisesta sekä tieto, että pääkaupunkiseudulle suunniteltu seminaari (Espoon Diakoniasäätiö ja Sininauhaliitto) todennäköisesti siirtyy seuraavalle vuodelle.


5) Vuoden 2002 Asunnottomien yö -tapahtuman vastuunjaot:

a) hyväksyttiin työryhmän (Antti Honkonen, Maisa Kuikka, Tuula Mäkinen, Johannes Niska-Virta ja Jorma Soini) ehdotukset:
1) sovittiin, että valtakunnallisena yhteysjärjestönä toimii tänä vuonna Suomen Elämäntapaliitto ry, jossa vastuuhenkilönä järjestöpäällikkö Antti Honkonen. Pankkitilinä on Nordea 152130-106007,
2) todettiin, että Helsingin tapahtumien järjestelyjä koordinoi edelleen Vailla vakinaista asuntoa ry, jossa vastuuhenkilönä järjestösihteeri Maisa Kuikka/Vailla vakinaista asunto ry,
3) muutettiin viimevuotinen työryhmä nimeltään toimikunnaksi,
4) määriteltiin toimikunnalle yleisen järjestökäytännön mukaiset tehtävät, joihin kuuluu mm. kontrolloida tapahtuman tueksi mahdollisesti saatuja lahjoituksia ja niiden asianmukaista käyttöä,
5) päätettiin tapahtumapäiväksi YK:n julistama köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä 17.10.

b) nimettiin toimikuntaan 7 jäsentä: Antti Honkonen, Maisa Kuikka, Tuula Mäkinen, Urpo Mönkkönen, Jukka Nikula, Johannes Niska-Virta ja Jorma Soini.

c) hyväksyttiin työjärjestyksen kohdan 3) ryhmätyöskentelyn tulosten mukaisesti Asunnottomien yö -kansalaisliikkeelle toiminta-ajatus, yhteiset arvot ja lähiajan päämäärät.


6) Ryhmätyö II eli miten teoriat sovelletaan käytäntöön:

Tehtiin kahdella taholla ryhmätyötä, Helsingin toimijat ja muun Suomen toimijat erillään, pohtien onnistuneen tapahtuman käytännöllisten asioiden toteuttamista, kuten - paikallinen organisointia, - tarvittavia lupia, - toteutuspaikkoja, - tarvikkeita, - tiedotusta, - taloutta, - henkilöresursseja ja myös kysymystä miten toimien saadaan tapahtumalle "takuuvarmuus" epäonnistumisesta.


7) Muut asiat:

a) sovittiin valtakunnallisten palavereista, että niitä on kaksi:
1) seuraava ”viimeiset viritykset” -tyylinen pidetään syksyllä Kuopiossa pe 20.9.2002 ja
2) toteutuneen tapahtuman loppuarvio ja seuraavan vuoden vastuunjaoista päättäminen marraskuun lopulla, ehkä 22.11.2002, Helsingissä.

b) kuultiin Helsingin ja muun Suomen toimijoiden ryhmätöiden kulkua.

c) keskusteltiin ironisesti mahdollisuudesta järjestää vuonna 2002 asunnottomien tai asunnottomuuden MM-kisat Helsingissä.


8) Palaverin päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55, jonka jälkeen aploodein kiitettiin osallistujia, ruokaa, kahvia ja tilaisuuspaikan tarjoajaa.

Kokouksen puolesta:

Maisa Kuikka
puheenjohtaja

Antti Honkonen
sihteeri

sivun alkuun


© Suomen Elämäntapaliitto ry ...
KA 13.11.2001